Welke maatregelen werden worden er genomen om kinderarbeid tegen te gaan?

Welke maatregelen werden worden er genomen om kinderarbeid tegen te gaan?

In verschillende mensenrechtenverdragen staat dat kinderarbeid verboden is. Kinderen hebben het recht beschermd te worden tegen gedwongen werk. En tegen het doen van werk dat gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid is. Dit staat in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 32).

Wat kan de overheid doen tegen kinderarbeid?

Stop Kinderarbeid vindt dat bedrijven binnen twee jaar na ingang van de wettelijke maatregel moeten laten zien dat ten minste de eerste schakel in de keten en/of de voornaamste productielocaties in risicolanden vrij zijn van kinderarbeid.

Welke bedrijven zijn tegen kinderarbeid?

Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld zet Save the Children zich onvoorwaardelijk in om het probleem van kinderarbeid aan te pakken. Daarvoor bestaat geen hapklare oplossing. Maar we kunnen wel belangrijke stappen zetten om de situatie van kinderen op dit gebied te verbeteren.

Wat doet India tegen kinderarbeid?

De wet erkent voor het eerst dat vijftien- tot achttienjarigen ook kinderen zijn, maar kinderarbeid in die leeftijdsgroep is alleen verboden als het om gevaarlijk werk gaat. De wet staat ook werk binnen de familie toe. Deze uitzonderingen maken ruimte voor uitbuiting.

Wat is het loon van kinderarbeid?

Met lonen van tussen de 50 en 200 euro per maand, behoren ze tot de laagste in de wereld. Textielarbeiders verdienen vaak maar een schijntje van wat het leefbare loon in hun land voorstelt.

Wat zijn oplossingen voor kinderarbeid?

Met lokale instanties worden binnen bestaande gemeenschapsgroepen activiteiten opgezet om de rechten van alle kinderen te waarborgen. Volwassenen leren dat zij ook zonder het inkomen van hun kinderen kunnen rondkomen, door deel te nemen aan spaar-en leengroepen en inkomsten genererende activiteiten.

Hoe kan je kinderarbeid tegen gaan?

Kinderarbeid kan niet worden uitgebannen door het simpelweg te verbieden. Er moet gewerkt worden aan alternatieven voor de kinderen en hun ouders. Alle kinderen moeten onderwijs kunnen volgen. Er zijn ook banen nodig waarmee volwassenen een behoorlijk loon verdienen, zodat ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Welke vormen van kinderarbeid zijn er?

Soorten kinderarbeid

  • In de textielfabriek werken door kleding te maken.
  • In de industrie werk te doen door tapijten te knopen.
  • Op het land te werken op plantages of rijst en mais velden.
  • In de mijn werken door stenen klein te hakken.
  • In de dienstverlening te werken dor schoenen te poetsen.

Doet Nike aan kinderarbeid?

Nike fel tegen kinderarbeid De talrijke demonstraties en acties hadden effect. In 1998 deed Phil Knight een belofte: Nike zou een einde maken aan kinderarbeid en de omstandigheden in fabrieken gingen radicaal verbeteren.

Welk land heeft de meeste kinderarbeid?

Waar komt kinderarbeid voor in de wereld? Wereldwijd werken er 168 miljoen kinderen als kindarbeider. Hieronder enkele voorbeelden van landen waar kinderarbeid nog voor komt: • India: India is het land met de meeste kindarbeiders. Daar werken zo’n 4,5 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar.

Hoeveel komt kinderarbeid voor?

Werkten er in 2000 wereldwijd nog 246 miljoen kinderen, in 2012 waren dit er 168 miljoen. Hoeveel van hen er precies werkzaam zijn binnen de textielketen, is niet bekend. Als we in dit tempo doorgaan met het uitbannen van kinderarbeid, kunnen we over vijf jaar bijna spreken van een doorbraak.