Welke gerechten behandelen hoger beroepszaken wetsartikel?

Welke gerechten behandelen hoger beroepszaken wetsartikel?

Welke gerechten behandelen hoger beroepszaken wetsartikel? Artikel 60 De gerechtshoven oordelen in hoger beroep over de daarvoor vatbare vonnissen, beschikkingen en uitspraken in burgerlijke zaken, strafzaken en belastingzaken van de rechtbanken in hun ressort.

Waar staat de Wet RO?

De rechterlijke organisatie is geregeld in de gelijknamige Wet Rechterlijke Organisatie uit 1827 (afgekort als “Wet R.O.” of gewoon “R.O.”, niet te verwarren met de Wet op de Ruimtelijke Ordening).

Welke gerechten horen niet bij de rechterlijke macht?

Naast de gewone rechterlijke macht onderscheidt men de bijzondere gerechten. Het betreft hier in het bijzonder de administratieve gerechten: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de Rechtspraak.

Hoeveel sectoren heeft een gerecht maximaal wetsartikel?

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het bestuur stelt binnen het gerecht ten hoogste vier organisatorische eenheden in onder de benaming sectoren.

Wat is de griffie?

Griffie is een ander woord voor de administratie binnen een rechtbank of gerechtshof. Civiel recht, bestuursrecht en strafrecht hebben elk hun eigen griffie en er is een griffie voor kantonzaken.

Welke zijn de tot de rechterlijke macht behorende gerechten wetsartikel?

In de Wet op de Rechterlijke Organisatie staat welke gerechten behoren tot de rechterlijke macht. Dit zijn de Hoge Raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten. In deze wet staat ook hoe deze gerechten zijn georganiseerd, wie er lid zijn van de gerechten en wat de gerechten mogen.

Wie behoort tot de rechterlijke macht?

De rechterlijke macht in Nederland bestaat uit de rechters en het Openbaar Ministerie. De rechters spreken recht op basis van wetten, verdragen, gewoonten en eerdere rechterlijke uitspraken (jurisprudentie). In een rechtsstaat kan een rechter ook een uitspraak doen die nadelig is voor de overheid.

Waar staat de wet op rechterlijke organisatie?

De regels over de wijze van het voeren van een procedure staan in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (afgekort als “Rv.”). Een paar procedureregels staan echter ook in de Wet R.O.. We kennen in Nederland een gelaagde opbouw van de rechterlijke macht, bestaande uit 3 lagen (zie art. 2 R.O.).

Welke gerechten behoren niet tot de rechterlijke macht?

Wat staat er in de wet RO?

De Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) regelt in Nederland de (samenstelling van de) rechterlijke macht, de Raad voor de rechtspraak, de Procureur-generaal bij de Hoge Raad, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke ambtenaren in opleiding.