Welke complicaties kunnen zich voordoen bij kinkhoest?

Welke complicaties kunnen zich voordoen bij kinkhoest?

De ernstigste vormen van kinkhoest komen voor bij baby’s. Kinkhoest bij niet-gevaccineerde baby’s of baby’s wier moeder niet gevaccineerd is, kan bijzonder ernstig zijn. Complicaties zijn onder andere longontsteking, encefalopathie (een ziekte van de hersenen), epileptische aanvallen en zelfs overlijden.

Kan je ziek worden van kinkhoestvaccin?

‘Van de kinkhoestvaccinatie word je ziek’ De stukjes van de kinkhoestbacterie die in het vaccin zitten, zijn onschadelijk gemaakt. Wel kun je kort na de injectie last hebben van pijn op de injectieplek, hoofdpijn en slaperigheid, maar dat is géén kinkhoest.

Wat zijn de symptomen bij kinkhoest?

Kinkhoest begint vaak met klachten die lijken op een gewone neusverkoudheid. Daarna begint het hoesten. Dit kan uitlopen op lange hoestbuien, waarbij taai slijm wordt opgehoest. Het lange hoesten kan gevolgd worden door een piepende inademing.

Hoe lang antistoffen kinkhoest?

Het doormaken van kinkhoest geeft geen levenslange immuniteit. Enige jaren na een doorgemaakte kinkhoestinfectie kan de immuniteit dusdanig afgenomen zijn dat opnieuw infecties kunnen optreden. Ook vaccinatie beschermt niet levenslang.

Is kinkhoest dodelijk?

De ziekte kan dodelijk verlopen, vooral bij jonge zuigelingen. Indien volwassenen langer dan twee weken ernstig hoesten dient er rekening te worden gehouden met kinkhoest.

Kan je ziek worden van de 22 Wekenprik?

Bijwerkingen 22-wekenprik Zoals bij alle inentingen kan je last krijgen van bijwerkingen. Denk aan slaperigheid, verhoging, hoofdpijn en plaatselijke reacties zoals roodheid, zwelling en pijn op de plek van de prik. De bijwerkingen zijn meestal licht en verdwijnen vanzelf weer.

Hoelang bijwerkingen kinkhoestvaccin?

Soms kun je bijwerkingen krijgen na een inenting bijvoorbeeld een pijnlijke arm of koorts. Deze klachten verdwijnen meestal na een of twee dagen. Daarna ben je beter beschermd tegen de ziekte. (Beeldtekst: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Welke vaccinaties moet je herhalen?

Om de 10 jaar gedurende het hele leven: herhaling van het gecombineerd trivalent vaccin tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest). Een inhaalvaccinatie voor MBR is aangeraden voor volwassenen die geboren zijn na 1970 en die geen of slechts 1 dosis van het vaccin gekregen hebben.