Wat zijn de voorwaarden bij de tuinvogeltelling?

Wat zijn de voorwaarden bij de tuinvogeltelling?

Uw vogels tellen in 3 gemakkelijke stappen: Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen eventueel al van tevoren tellen op een moment dat hun schikt. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon.

Waarom vogeltelling?

In een land waar de verspreiding en aantallen van vogels zo snel veranderen (Zomertortel, Middelste Bonte Specht) is systematisch bijhouden van je waarnemingen heel hard nodig. Alleen zo leg je bijvoorbeeld de basis voor goed beschermingswerk en onderzoek.

Hoe vaak per jaar Tuinvogeltelling?

Een keer per jaar organiseert Vogelbescherming in samenwerking met Sovon eind januari de Nationale Tuinvogeltelling waar iedereen aan mee kan doen. De gegevens uit deze jaarlijkse telling vormen ‘aanvullend bewijs’ voor trends die via wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld.

Welke vogel werd het meest geteld in de Vlaamse tuinen tijdens het Vogeltelweekend?

De huismus was de meest gespotte vogel in de Vlaamse tuinen tijdens het afgelopen Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. Het erepodium is overigens ongewijzigd tegenover vorig jaar: huismus, gevolgd door de koolmees en op de derde plaats de vink.

Waarom roept een vink?

De vink, ook wel boekvink, botvink of schildvink genoemd, laat na de winterrust in februari de eerste aarzelende vinkenslag horen. De zang van de vink bestaat uit een hoge en lage tonen, met een korte verhoging op het eind, de vinkenslag of suskewiet. Een prachtig geluid dat inhoudt dat de lente in aantocht is.

Waar komen vinken voor?

Vinken komen vrijwel overal voor waar ook bomen groeien. Oude loofbossen met open plekken en veel ondergroei van struiken en planten, zijn populair als leefgebied. Maar ook tuinen met wat oude bomen, hagen, struiken en kruidige gewassen zijn in trek bij vinken.