Wat vervoerd Een bulkcarrier?

Wat vervoerd Een bulkcarrier?

Een bulkcarrier of bulkschip of een massagoedschip is een schip gespecialiseerd in het vervoer van droge stortgoederen. Stortgoederen of bulklading is niet-verpakte lading als erts, graan en steenkool. De lading wordt getransporteerd in de laadruimen van het schip, afgedekt door grote waterdichte luiken.

Wat is bulkopslag?

Bulkgoed wordt los in het ruim van een schip of in een vrachtwagen gestort, opgeslagen en verwerkt. Er zijn verschillende soorten bulkgoederen. Stortgoed, natte bulk en droge bulk. Bulkopslag is dus kortgezegd de op- en overslag van allerlei soorten goederen.

Wat betekent droge stortgoederen?

Bulkgoed, massagoed of stortgoed zijn goederen die niet per stuk worden verpakt en geladen zoals containers, pallets of dozen maar los in het ruim van een schip, of in een vrachtwagen of wagon worden gestort, en los worden opgeslagen en verwerkt.

Wat zijn roro goederen?

Roro betekent zoveel als ‘roll on roll off’. Deze naam zegt vooral iets over de manier waarop deze lading wordt gelost en geladen. Het gaat namelijk om verrijdbare lading, die door speciaal opgeleide chauffeurs van en aan boord wordt gereden.

Hoeveel containers op een schip?

Capaciteit. De capaciteit van een containerschip wordt uitgedrukt in TEU: Twenty feet Equivalent Unit, het equivalent aantal standaard containers van ongeveer 6,10 meter dat het schip kan vervoeren. Anno 2019 kunnen de grootste containerschepen zo’n 22.000 TEU vervoeren.

Hoeveel wagens heeft Simon Loos?

Transport is de oudste tak van sport binnen Simon Loos. Wat in 1938 begon als een bodedienst tussen Alkmaar en Hoorn, groeide uit tot een landelijk logistiek dienstverlener in de top 10 van Nederland, met meer dan zestig vestigingen, 1.400 voertuigen en 1.500 opleggers.

Wat betekent in bulk geleverd?

Bulkgoed, massagoed of stortgoed zijn goederen die niet per stuk worden verpakt en geladen zoals containers, pallets of dozen maar los in het ruim van een schip, of in een vrachtwagen of wagon worden gestort.

Wat is een stukgoed?

o. (goederen, die stuk voor stuk worden ingeladen; goederen, waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per collo wordt opgegeven, als balen, pakken, kisten); ook, stukgoederen, o. mv.