Wat moet je doen bij een evacuatie?

Wat moet je doen bij een evacuatie?

Neem bij een evacuatie alleen hoognodige zaken mee: eten en drinken, contant geld, medicijnen, identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren. Doe de ramen van je woning dicht en deur(en) op slot. Controleer of je buren weten dat ze moeten evacueren. Als je niet weg kunt, zoek dan een droge plek in je huis of in de buurt.

Is een evacuatie verplicht?

Evacuatie kan vrijwillig of gedwongen gebeuren. De meeste overheden hebben uitvoerige regels opgesteld aangaande evacuaties. Ook in internationale verdragen, zoals het Verdrag van Genève, staan aanwijzingen voor evacuaties.

Hoe lang duurt evacuatie?

Hoelang duurt een evacuatie? Hoelang je jouw woning niet zal mogen betreden is afhankelijk van de specifieke situatie. Zodra de situatie veilig is, kan je naar huis terugkeren. Dit kan al na enkele uren zijn, maar kan ook meerdere dagen duren.

Wie moet evacueren?

Het uitgangspunt van triage tijdens brand, is de patiënten die letterlijk naast de vlammen liggen eerst te evacueren. Vervolgens worden als eerste de patiënten met de beste overlevingskans geëvacueerd om te eindigen met de patiënten met de slechtste overlevingskans.

Wat mee te nemen bij brand?

Portemonnee/pinpas/geld/creditcard. Paspoort/ID-kaart. Computer/laptop/iPad. Foto’s/camera.

Wat is een Evac Chair?

De Evac Chair is bedoeld om mensen die zichzelf niet of minder goed kunnen vervoeren in uw gebouw en hulp nodig hebben om het gebouw te verlaten in geval van nood of bij een technische storing, waarbij het trappenhuis de enige weg uit is.

Wat is een evacuatieplan?

Een evacuatieplan is de plattegrond van een gebouw en van de verdieping waarop jij je bevindt. Op die plattegrond is de werkgever verplicht om aan aantal elementen aan te duiden met pictogrammen.

Waarom horizontaal evacueren?

Bij horizontaal evacueren beweeg je personen naar een ander vertrek op dezelfde verdieping, zoals een andere vleugel of ruimte. Dat heet compartimering: het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties, zogenaamde compartimenten.

Wat als er brand uitbreekt in een ziekenhuis?

Wanneer er brand uitbreekt, gaat het brandalarm af en worden er codes omgeroepen zodat de mensen weten waar de brand in het gebouw is. Patiënten die zelf kunnen lopen worden begeleid.

Wat als brandalarm afgaat tijdens examen?

Veiligheid gaat altijd voor, ook tijdens een examen. Als er een evacuatie-alarm afgaat, dan moet iedereen dus het gebouw verlaten. Deze onderwijstip leert je het verschil tussen een evacuatie-alarm en een waarschuwingsalarm, en geeft aan hoe je je kan voorbereiden op een evacuatie.