Wat is standaard huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Wat is standaard huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Bent u vóór 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijkse voorwaarden, dan bent u getrouwd in een algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn. Ook erfenissen en schenkingen zijn van u samen.

Wat valt er onder gemeenschap van goederen?

Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap.

Wat is het verschil tussen trouwen in gemeenschap van goederen en op huwelijkse voorwaarden?

Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk worden. Als u dit niet wilt, dan kunt u voorafgaand aan het huwelijk afwijkende afspraken maken over vermogen en bezittingen. Deze afspraken noemt men ook wel huwelijkse voorwaarden.

Wat is een gemeenschap van goederen?

Gemeenschap van goederen. Als u in gemeenschap van goederen gehuwd bent dan zijn alle goederen die u beiden voor en tijdens het huwelijk verkrijgt gemeenschappelijk. Dat geldt ook voor schulden.

Is er sprake van beperkte gemeenschappen?

Bij beperkte gemeenschappen spreekt u af dat een deel van de goederen, bijvoorbeeld de inboedel of de woning, gemeenschappelijk is en de rest van de goederen privé. Het is ook mogelijk dat u afspreekt dat alle goederen gemeenschappelijk zijn, maar een aantal goederen niet, zoals bijvoorbeeld erfenissen of een kostbare schilderijenverzameling.

Wat is het verschil tussen gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Wat is het verschil tussen gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden? Als u voor het huwelijk niets afspreekt met uw echtgenoot bent u automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk worden.