Wat is opgeheven Leverdemping?

Wat is opgeheven Leverdemping?

Opgeheven leverdemping was bij de beschreven patiënt het gevolg van een linkszijdig gelegen lever. Dit kan vóórkomen in het kader van een situs inversus of een situs ambiguus.

Wat is Darmgeruis?

o. (-en), geluiden geproduceerd door de darm in verband met de voortbeweging van het voedsel. Van darmgeruis, borborygmi, is bij normale darmbeweging en darminhoud niets te bemerken en ook de auscultatie doet slechts gering geruis herkennen.

Wat doe je tijdens de palpatie?

Bij de palpatie voelt de onderzoeker met beide handen het lichaam op afwijkingen. Bij percussie beklopt de onderzoeker lichaamsdelen en onderscheidt zo vocht, weefsel of gas. Bij auscultatie wordt met behulp van een stethoscoop geluisterd naar de geluiden die sommige lichaamsdelen maken (bijvoorbeeld de longen).

What is a laser?

A laser is a coherent and focused beam of photons; coherent, in this context, means that it is all one wavelength, unlike ordinary light which showers on us in many wavelengths. The acronym laser stands for “light amplification by stimulated emission of radiation.” Lasers work as a result of resonant effects.

What is laser dicing used for?

Laser dicing of materials like silicon and polymer, making it suitable for conventional and plastic micro-electronics. Laser processing provides an alternative to conventional mechanical sawing, with the added flexibility to meet the challenges of new developments in electronics.

What is laser hardening?

What is Laser Hardening? – Definition from Corrosionpedia What Does Laser Hardening Mean? Laser hardening is a heat treatment process or surface hardening process in which a laser beam is used to heat the surface of a metal part and then let it quickly cool down in surrounding air.

What happens when a laser is pumped?

As a result of pumping, an electromagnetic field appears inside the laser cavity at the natural (resonant) frequency of the atoms of the material that fills the cavity. The waves reflect back and forth between the mirrors.