Wat is mechanische spanning?

Wat is mechanische spanning?

Een mechanische spanning, in het Engels: stress, is de kracht die wordt uitgeoefend per oppervlakte -eenheid van een voorwerp. Er zijn vijf vormen van spanning: drukspanning, trekspanning, moment, schuifspanning en torsie. Mechanische spanning vervormt voorwerpen. De mate van vervorming is afhankelijk van de elasticiteit van het materiaal.

Wat zijn de interne spanningen?

De interne spanningen kunnen in twee groepen worden verdeeld: normaalspanning (normal stress) en schuifspanning (shear stress). Normaalspanning werkt loodrecht op een oppervlak en wordt aangegeven met een kleine letter sigma [σ]. Schuifspanning werkt langs een oppervlak en wordt aangegeven met een kleine letter tau [τ].

Wat zijn voorbeelden van spanningsbronnen?

Voorbeelden van spanningsbronnen zijn; batterijen, accu’s en stopcontacten. Wanneer je deze aansluit op een gesloten stroomkring gaan de ampère stromen en nemen ze als het ware een klein beetje energie mee uit de spanningsbron.

Wat is de elektrische spanning?

Elektrische spanning – ook bekend als het elektrische potentiaalverschil – is het verschil in potentiële elektrische energie tussen twee punten per eenheid van lading. In het SI-stelsel wordt dit uitgedrukt in volt (V).

Wat is de spanning in de stroomkring?

Een elektrische spanning in een stroomkring ontstaat alleen over twee punten waartussen een zekere impedantie aan de stroom wordt geboden. Als er stroom loopt door een perfect geleidende draad, zal er geen spanningsverlies te meten zijn over de uiteinden van die draad. Spanning is een grootheid die zich additief gedraagt.

Wat is de spanning tussen A en C?

Spanning is een grootheid die zich additief gedraagt. De spanning tussen twee punten A en C (via B) is gelijk aan de spanning tussen A en B plus de spanning tussen B en C (spanningswet van Kirchhoff).

Wat is een spanningzn V spanning?

spanning. spanningzn v spanning (-en mv) [ˈspɑnɪŋ] 1 toestand dat jij of andere mensen onrustig of zenuwachtig zijn over iets;= stress in spanning zitten over de uitslag van een examen. Bron: nl.thefreedictionary.com.

Wat is een spanning en rek?

Spanning & rek Wanneer we met een bepaalde kracht aan een voorwerp trekken zal het voorwerp vervormen. In plaats van de kracht is een betere maat de voor de vervorming de spanning, ook wel mechanische spanning genoemd. De spanning is de kracht gedeeld door het oppervlak van een voorwerp.

Wat is een standaard spanning?

Standaard spanning wordt bepaald door de kracht te delen met het oppervlak. Indien er echter sprake is van een ligger op twee steunpunten met een continue belasting dan treedt er een moment op. De optredende spanning in de doorsnede is daarmee tweeledig. Er is sprake van trek en druk waarbij de spanning toeneemt in de uiterste doorsnede.

Wat is de maximaal toelaatbare spanning in een doorsnede?

De maximaal toelaatbare mechanische spanning in een doorsnede wordt als volgt bepaald: σ = F/A met daarin; F = de optredende normaalkracht in de doorsnede. Dit kan druk en trek zijn (N);

Wat is een veilige spanning?

Veilige spanning is: Wisselspanning met maximaal 50 V(olt) Gelijkspanning met maximaal 120 V(olt) In vochtige, nauwe ruimten is men verplicht om veilige spanning toe te passen in elektrische installaties. Daarnaast wordt in speciale instellingen zoals in zwembaden en ziekenhuizen gewerkt met een zeer lage spanning: 12 V(olt). Werken aan