Wat is het verschil tussen laagpathogene typen en het hoogpathogene typen?

Wat is het verschil tussen laagpathogene typen en het hoogpathogene typen?

Vogelgriep is de verzamelnaam voor het ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door verschillende typen vogelgriepvirussen. Hoogpathogene vogelgriep leidt tot ernstige ziekte of overlijden bij (water)vogels. Laagpathogene vogelgriep verloopt juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen.

Wat is de oorzaak van vogelgriep?

Via direct of indirect contact met besmette vogels; besmette vogels verspreiden het virus via luchtwegen, oogvocht en uitwerpselen. Via besmet materiaal zoals voer, kratten, transportmiddelen en mensen die via hun schoenen of kleding in contact zijn geweest met het virus.

Wat doen als kip vogelgriep heeft?

Melden vogelgriep Pluimveehouders zijn verplicht om vogelgriep bij hun kippen en ander pluimvee te melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten via telefoon (045) 546 31 88. Lees meer over het melden van vogelgriep.

Wat zijn de maatregelen tegen vogelgriep?

Behandeling van vogelgriep Bij een besmetting met vogelgriep zorgt een behandeling met virusremmende middelen ervoor dat de ziekte minder ernstig verloopt. Osteltamivir (Tamiflu) of zanamivir (Relenza) zijn van die middelen. In sommige gevallen zal een ziekenhuisopname nodig zijn.

Welk virus veroorzaakt vogelgriep?

Er zijn verschillende subtypen van het influenza A-virus. De meest recente uitbraken van vogelgriep zijn veroorzaakt door het H5N1-virus. Maar ook het H7N7- en H7N9-virus kan een besmetting bij mensen veroorzaken. Besmettingen met vogelgriep bij mensen worden met name gerapporteerd in Azië en Afrika.

Hoeveel soorten vogelgriep?

Subtypen vogelgriep Het aviaire influenza-virus wordt onderverdeeld naar de twee eiwitten die op de buitenkant van het virus aanwezig zijn: Haemagglutinine (H) en Neuraminidase (N). Er zijn op dit moment 16 H-typen en 9 N-typen bekend, die in verschillende combinaties kunnen voorkomen.

Hoe ziet vogelgriep eruit?

Symptomen zijn dat de vogels eerst sloom zijn en geen lawaai meer maken. Later krijgen ze problemen met ademhalen, gezwollen of blauwe kleur aan kam en poten. Dinsdag werd bekend dat een pluimveebedrijf in Abbegea is getroffen door vogelgriep. Alle 60.000 legkippen zijn geruimd.

Hoe begint vogelgriep?

Besmetting vogelgriep Besmette vogels verspreiden het virus via luchtwegen, oogvocht en mest; besmet materiaal zoals voer, kratten en transportmiddelen; mensen die door hun schoenen of kleding in contact zijn geweest met het virus; stof uit een besmette stal (die door de lucht wordt verspreid).

Kan vogelgriep genezen?

Omdat de ziekte zo besmettelijk is en er meestal geen medicijn beschikbaar is om zieke dieren te genezen.

Is vogelgriep te behandelen?

Hoe lang Maatregelen vogelgriep?

Er geldt een landelijke ophokplicht en afschermplicht vanaf 26 oktober 2021 vanaf 12:00 uur. Deze maatregelen blijven ook gelden: Verdenkingen van vogelgriep moeten gemeld worden. Strooisel op eenden- en kalkoenbedrijven moet afgedekt zijn.