Wat is het verschil tussen het massagetal en de atoommassa?

Wat is het verschil tussen het massagetal en de atoommassa?

Het massagetal is de som van protonen en neutronen in de kern. De atoommassa is het getal dat je gebruikt bij chemische berekeningen. De atoommassa is de gemiddelde massa van de isotopen van het element. Een element heeft bijna altijd meerdere isotopen.

Hoe bereken je een massagetal?

Ook weet je van elk atoom het massa getal. Hiermee kun je het aantal neutronen berekenen, namelijk: Het massagetal = het aantal protonen +het aantal neutronen.

Wat is het verschil tussen massagetal en atoomnummer?

Het massagetal van een nuclide is de som van het aantal protonen en het aantal neutronen in de atoomkern (het aantal protonen is het atoomnummer).

Wat is het massagetal van chloor?

Chloor wordt op aarde als twee stabiele isotopen aangetroffen met massagetal 35 en 37 in een verhouding van ongeveer 3:1.

Waar staat massagetal voor?

Het massagetal van een isotoop geeft aan hoeveel deeltjes er zich in de kern bevinden. Het is dus de som van het atoomnummer dat het aantal protonen aangeeft en het aantal neutronen. De atoommassa van een element is een gewogen gemiddelde over de massagetallen van de isotopen.

Hoe kom je achter het massagetal?

Is molecuulmassa en atoommassa hetzelfde?

De waarde van de atomaire massa-eenheid (u) kun je vinden in BINAS-online tabel 7. De molecuulmassa van een stof is de massa van één molecuul van die stof, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u). De molecuulmassa is de som van de atoommassa’s van de afzonderlijke atomen waaruit het molecuul is opgebouwd.

Waar staat massagetal in periodiek systeem?

De massagetallen staan niet in het periodiek systeem genoemd en daar is een goede reden voor. Het massagetal van een atoomsoort staat namelijk niet vast. Zo heb je bijvoorbeeld koolstof-12 en koolstof-14. In het periodiek systeem kunnen we zien dat koolstof altijd 6 protonen in de kern heeft.