Wat is het verschil tussen een VT en een st diagram?

Wat is het verschil tussen een VT en een st diagram?

Eerder heb je geleerd wat een v,t-diagram is. In een s,t-diagram wordt de afstand (s) uitgezet tegen de tijd (t). Je hebt grafieken gemaakt van vier bewegingen in een v,t-diagram: stilstaan, eenparig constante beweging, eenparig versnelde beweging en eenparig vertraagde beweging.

Hoe bereken je VT?

Horizontaal zet je de tijd in seconden (s) uit. Daar je het hebt over een tijdsbestek van t = 0 tot t = 10 seconden laat je de horizontale as van 0 tot 10 seconden lopen. Verticaal zet je de snelheid in m/s uit. Daar de maximale snelheid hier 5 m/s wordt loopt de verticale as van 0 tot 5 m/s.

What is velocity-time graph?

Velocity-time graphs are also called speed-time graphs. The vertical axis of a velocity-time graph is the velocity of the object. The horizontal axis is the time from the start. Features of the graphs

How do you find the displacement on a velocity-time graph?

The displacement is numerically equal to the area enclosed by the velocity-time graph, the time axis and the ordinates at the beginning and at the end of the interval. To find the acceleration of the particle moving with uniform acceleration. For a particle moving with uniform acceleration, the velocity-time graph is a straight line.

What is the y-intercept of a velocity vs time graph?

For now, just remember that the area under the graph and the slope are the two important parts of the graph. Just like we could define a linear equation for the motion in a position vs. time graph, we can also define one for a velocity vs. time graph. As we said, the slope equals the acceleration, a. And in this graph, the y -intercept is v0. Thus,

What happens to the velocity-time graph when a particle is moving?

For a particle moving with uniform retardation or deceleration, the velocity-time graph will be a straight line having a negative slope (as shown in figure 7). If the body is brought to rest, the graph will touch the time axis.