Wat is een voedselketen Quizlet?

Wat is een voedselketen Quizlet?

Een voedselketen is een reeks soorten, waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende soort. Alle voedselketens beginnen met een plantensoort. Vervolgens gaat er een pijl naar de tweede schakel: een planteneter.

Welke twee stoffen heeft een plant nodig om de stoffen te maken waaruit hij zelf bestaat?

De bladeren hebben dan ook als speciale functie de fotosynthese te laten plaatsvinden. Om glucose te kunnen maken halen de groene planten stoffen uit het milieu. De stofjes die de plant moet opnemen zijn koolstofdioxide en water. Koolstofdioxide is een gas.

Kan een mens een consument van de eerste orde zijn en van de tweede orde Leg je antwoord uit?

Een mens kan zowel consument van de eerste als van de tweede orde zijn, want mensen zijn alleseters.

Waarom wordt glucose overdag in de bladeren opgeslagen in de vorm van zetmeel?

Dit proces wordt koolzuurassimilatie genoemd. Glucose is een energiebron voor de plant. Het wordt tijdelijk opgeslagen in de vorm van zetmeel, om het weer om te zetten in glucose wanneer energie nodig is.

Wat is consument eerste orde?

Consumenten van de 1e orde zijn planteneters. Consumenten van de 1e orde zijn heterotroof. Dit betekent dat zij voor hun voedsel afhankelijk zijn van de energierijke organische stoffen van andere organismen (planten). Consumenten van de 1e orde houden de plantenpopulaties in het ecosysteem in toom.

Wat zijn fotosynthetiserende organismen?

Fotosynthetiserende organismen worden ook wel autotrofen of fotoautotroof genoemd. Autotrofe organismen zijn in staat om zichzelf van energie te voorzien en kunnen zichzelf synthetiseren uit de abiotische componenten: anorganische stof (waaronder water en koolstofdioxide) en licht.

Wat is een fotosynthese?

Fotosynthese (ook: koolstofassimilatie of koolzuurassimilatie) is een vorm van biosynthese waarbij lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose. Hier komt zuurstof bij vrij. Het proces komt voor in planten en sommige bacteriën.

Wat zijn fotosynthetische bacteriën?

Fotosynthetische bacteriën hebben geen chloroplasten. In plaats daarvan vindt de fotosynthese direct in de cel plaats. Blauwalgen (cyanobacteriën) bevatten chlorofyl en produceren zuurstof op dezelfde manier als chloroplasten. Volgens de endosymbiontentheorie zijn chloroplasten uit deze cyanobacteriën geëvolueerd.

Wat is de reactievergelijking van fotosynthese?

De reactievergelijking van fotosynthese Zoals al duidelijk werd wordt bij fotosynthese met koolstofdioxide en water, glucose en zuurstof gevormd. De reactie zou je zo kunnen opschrijven: koolstofdioxide + water -> glucose + zuurstof. Bron: Joeriee, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)