Wat is een turbine Wikipedia?

Wat is een turbine Wikipedia?

Een turbine is een turbomachine die de stromingsenergie van een fluïdum (vloeistof of gas) omzet in mechanische energie door middel van een roterend schoepensysteem. Deze mechanische energie kan gebruikt worden om een andere machine of een elektrische generator aan te drijven.

Hoe werkt een gasturbine?

Een gasturbine bestaat uit drie hoofdonderdelen, de compressor, de verbrandingskamer en de turbine. De compressor is bedoeld om de aangezogen lucht te comprimeren. In de verbrandingskamer wordt de in de gecomprimeerde lucht ingespoten brandstof verbrand. Het ontstane hete gas expandeert in de turbine.

Wat is de functie van een windmolen?

Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit (windturbine), het persen van olie uit oliehoudende zaden (oliemolen), het malen van graan (korenmolen), het zagen van hout ( …

Wat is een WKK?

Bij warmtekrachtkoppeling (afgekort wkk) wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof. Dat kan een fossiele brandstof (stookolie of aardgas) of hernieuwbare brandstof zijn (biogas of biomassa).

What is isentropic turbine/compressor efficiency?

This ratio is known as the Isentropic Turbine/Compressor/Nozzle Efficiency. These parameters describe how efficiently a turbine, compressor or nozzle approximates a corresponding isentropic device. This parameter reduces the overall efficiency and work output. For turbines, the value of ηT is typically 0.7 to 0.9 (70–90%).

How to calculate work done by turbine in isentropic process?

From the first law of thermodynamics, the work done by turbine in an isentropic process can be calculated from: WT = h3 – h4s → WTs = cp (T3 – T4s) From Ideal Gas Law we know, that the molar specific heat of a monatomic ideal gas is: Cv = 3/2R = 12.5 J/mol K and Cp = Cv + R = 5/2R = 20.8 J/mol K

Is a turbine isentropic or adiabatic?

These assumptions are only applicable with ideal cycles. Most steady-flow devices (turbines, compressors, nozzles) operate under adiabatic conditions, but they are not truly isentropic but are rather idealized as isentropic for calculation purposes.

What are the parameters of an isentropic process?

These parameters describe how efficiently a turbine, compressor or nozzle approximates a corresponding isentropic device. This parameter reduces the overall efficiency and work output. For turbines, the value of ηT is typically 0.7 to 0.9 (70–90%). Isentropic process is a special case of adiabatic processes.

Hoe start een windmolen op?

Door de wind gaan de rotorbladen van de windmolen draaien en wordt er windenergie opgewekt. In de gondel van de windmolen zet de generator de opgewekte energie om in wisselstroom. Daarna zorgt de transformator ervoor dat de wisselstroom omgezet wordt in hoogspanning.