Wat is een rubriek van een boek?

Wat is een rubriek van een boek?

Een rubriek (van het Latijn: rubrica = rode aarde of rode kleurstof) is een met rode inkt geschreven regel in een manuscript. De rubriek geeft aan wat er volgt en is dikwijls afgekort.

Wat zijn vaste rubrieken?

Elk tijdschrift kent wel een paar vaste rubrieken: ‘Lezen, kijken en luisteren’ en ‘Gesprek van de dag’ in de Margriet, de modereportage in de ELLE of de shopping pagina’s in Libelle. Als je een eigen tijdschrift maakt, kun je ook gebruik maken van verschillende rubrieken.

Wat is gerubriceerd?

Rubriceren is iets of iemand in een rubriek, categorie of klasse onderbrengen of verdelen, groeperen, classificeren. In Nederland wordt voor geclassificeerde informatie de term rubriceren gebruikt in de context van informatiebeveiliging van departementaal vertrouwelijke en staatsgeheime informatie.

Hoe schrijf je een rubriek?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord rubriek rubrieken
verkleinwoord rubriekje rubriekjes

Wat betekent Rubiceren?

reducere, herleiden] (reduceer de, heeft gereduceerd), 1. terugbrengen, terugvoeren, tot een lager of vroeger punt of peil; verminderen, in aantal beperken: het aantal lesuren reduceren; gereduceerd tarief; 2.

Wat voor rubrieken vind je in een krant?

De ene krant noemt een rubriek over geld ECONOMIE, en in de andere krant heet die rubriek gewoon GELD. Zo heb je ook een rubriek waarin lezers hun mening geven. In de ene krant heet die rubriek OPINIE en in de andere FORUM. In de krant staan elke dag heel veel berichten.

Wat zijn de rubrieken in een krant?

afdeling in dagblad, tijdschrift enz., aan bepaalde onderwerpen gewijd.

Welke rubrieken zijn er in een krant?

Wat is een synoniem voor rubriek?

als synoniem van een ander trefwoord: afdeling (zn) : categorie, divisie, eenheid, geleding, groep, indeling, klasse, onderafdeling, onderdeel, orde, patrouille, rubriek, sectie, soort, vak, verdeling, vertakking.

Wat is een rubriek in de krant?

Een rubriek is een begripsaanduiding of benaming van een reeks of enige reeksen van bescheiden die eenzelfde onderwerp betreffen.

Wat is een rubriek in een magazine?

Rubriek (tijdschrift), een bladzijde waarop in elk nummer van een tijdschrift over hetzelfde onderwerp wordt geschreven. Rubriceren, het onderbrengen of verdelen, groeperen, classificeren van iets of iemand in een rubriek, categorie of klasse.