Wat is de functie van een batterij?

Wat is de functie van een batterij?

Een batterij slaat elektriciteit op voor toekomstig gebruik. Tussen twee verschillende materialen, bijvoorbeeld tussen een positieve en een negatieve plaat, ontstaat een chemische reactie als zij zijn ondergedompeld in elektrolyt, een oplossing van zwavelzuur en water. Door deze reactie wordt een spanning opgebouwd.

Waar bestaat een batterij uit?

Een batterij bestaat uit 3 onderdelen: de min-pool (-), de plus-pool (+) en een elektrolyt. De min-pool van de batterij laat elektronen los. Een stroom van elektronen is wat we ‘elektriciteit’ noemen. Aan de andere kant van de batterij zit de plus-pool.

Wat is de structuur van de batterij?

Een batterij bestaat uit 3 onderdelen: de min-pool (-), de plus-pool (+) en een elektrolyt. De min-pool van de batterij laat elektronen los. Een stroom van elektronen is wat we ‘elektriciteit’ noemen. Aan de andere kant van de batterij zit de plus-pool.

Wanneer kan een batterij niet worden aangesloten?

Zolang de batterij niet is aangesloten, kunnen de elektronen niet stromen. Als een batterij wordt aangesloten op een stroomkring, kunnen de elektronen van de minpool naar de pluspool. Er ontstaat dan een elektrische stroom. Die elektrische stroom gaat bijvoorbeeld van de minpool, door stroomdraad naar een lampje.

Wat zijn de elektronen in een stroomkring?

Elektronen stromen altijd van een plaats waar veel elektronen zijn, naar een plaats waar weinig elektronen zijn. De elektronen stromen in een stroomkring. Een stroomkring bestaat uit een aantal onderdelen die er samen voor zorgen dat de elektrische stroom kan rondstromen. Als de stroomkring ergens onderbroken is, kan de stroom niet rond.

Wat is de capaciteit van een batterij?

De energie die een batterij onder optimale condities kan leveren, verkrijgt men door de capaciteit (in mAh) te vermenigvuldigen met de spanning over de polen (in V). Neem als voorbeeld de penlite (AA), capaciteit 3330 mAh en spanning 1,5 V. De energie die hij kan leveren is dan 5VAh (3330mAh x 1,5 V).