Wat is Algemene Taalindex?

Wat is Algemene Taalindex?

De algemene taalindex (ATI) is een aanvullende indexscore voor beide leeftijdscategorieën. De ATI geeft een indicatie van de verwerving van receptieve en expressieve woordenschat door het kind.

Wat meet algemene taal index WPPSI?

De WPPSI meet enerzijds de verbale intelligentie, wat aangeeft in hoeverre een kind in staat is om zich uit te drukken middels taal. Ook meet de WPPSI de algemene taalindex, dit zegt iets over de mate waarin een kind taal begrijpt.

Wat meet plaatjes concepten?

Subtest 5: Plaatjes Concepten Het kind krijgt twee of drie rijen afbeeldingen te zien en kiest uit elke rij één afbeelding. Deze afbeeldingen vormen tezamen een groep met een gemeenschappelijk kenmerk. Dit doet een beroep op visueel analyseren en logisch redeneren.

Wat is WPPSI IV?

De WPPSI-IV-NL is een intelligentietest voor jonge kinderen (2,5 t/m 6 jaar). De WPPSI-IV-NL geeft een uitgebreid intelligentieprofiel van kinderen in de voorschoolse leeftijd en de eerste jaren van de basisschool, en kan ingezet worden aan de start van een diagnostisch proces of bij een specifieke diagnostische vraag.

Wat is de IQ test?

Een IQ test, ook bekend als intelligentietest, wordt gebruikt om de intelligentie van een persoon te meten. Je intelligentie kan vervolgens in een cijfer worden weergegeven: de intelligentiequotiënt (IQ). Het IQ wordt gemeten aan de hand van een schaal waarbij 100 het gemiddelde is.

Wat zijn de IQ-scores?

IQ-scores zijn een vergelijking Aan de hand van de prestatie op verschillende onderdelen van een IQ-test wordt er dus een IQ-score bepaald. Deze score geeft aan hoe goed men de test gemaakt heeft ten opzichte van van leeftijdgenoten. Een hoog IQ betekent dat maar weinig mensen de test even goed of beter gemaakt hebben.

Wat is het performale IQ?

Het performale IQ is de ’tegenhanger’ van het verbale IQ. Bij het performale IQ draait het niet om het beantwoorden van vragen, maar om het uitvoeren van taken. Het performale IQ kijkt naar niet-taalgebonden vaardigheden, zoals visuele perceptie, ruimtelijke intelligentie, motoriek en planning.

Is een laag IQ zeldzaam?

Een laag IQ betekent dat de grote meerderheid hetzelfde of hoger beter scoorde. Hoge en lage IQ-scores komen weinig voor. Ze zijn per definitie zeldzaam. Bij ieder IQ getal hoort ook een getal dat aangeeft hoe zeldzaam dat IQ is.