Wat is ADHD bij jongeren?

Wat is ADHD bij jongeren?

Kinderen met ADHD zijn snel afgeleid en hyperactief. Ze hebben vaak meer problemen op school en in het gezin. Zo zijn ze vaak druk en hebben moeite om zich te concentreren. Kinderen met ADHD hebben ook meer moeite met sociale contacten.

Hoe ADHD uitleggen?

Veel ADHD’ers zijn snel afgeleid , hebben moeite met luisteren en zijn chaotisch. Het afmaken van opdrachten, het scheiden van hoofd- en bijzaak, plannen, organiseren en het doen van administratieve taken is dan ook vaak een uitdaging. Ook hyperactiviteit is een veelvoorkomend kenmerk van ADHD.

Welk stofje mis je met ADHD?

ADHD is een neurobiologische stoornis. Er gaat iets niet goed in de hersenen; er is een tekort aan zogeheten neurotransmitters (dopamine en noradrenaline). Deze neurotransmitters zorgen ervoor dat informatie tussen de ene zenuwcel snel en goed worden doorgegeven aan een andere zenuwcel.

Is ADHD een hersenaandoening?

ADHD is volgens Batstra een diagnose die gesteld wordt op basis van gedrag. Een zogenoemde ‘behaviorally based diagnosis’. Batstra licht toe: “ADHD is geen hersenziekte, maar een definitie van als problematisch ervaren hyperactief, impulsief en ongeconcenteerd gedrag.

Do fMRI studies on ADHD affect cognitive function?

Since the advent of fMRI, several hundreds of fMRI studies have been published in ADHD children and adults over the last two decades, the majority of them targeting cognitive functions.

What is brain MRI for ADHD?

Brain MRI is a new and experimental tool in the world of ADHD research. In 2017, a study published in Radiology documented differences between the MRI scans of ADHD brains and non-ADHD brains.

Can NIRS and rtfMRI be used to diagnose ADHD?

NF studies using higher spatially resolved neuroimaging techniques such as NIRS and rtfMRI have only recently been piloted in ADHD, showing feasibility but mixed findings in relatively small subject numbers.

What is ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is characterized by symptoms of age-inappropriate inattention, hyperactivity and impulsivity (American Psychiatric Association, 2000).