Waarom moet je contracten goed bewaren?

Waarom moet je contracten goed bewaren?

Particulieren hoeven hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) niet verplicht te bewaren. Maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om uw administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren.

Waarom moet je documenten bewaren?

Zodat zij de dijken op tijd kunnen verstevigen. moeten documenten bewaren die nodig zijn om uit te leggen waarom zij bepaalde besluiten hebben genomen. Bijvoorbeeld aan kamerleden, journalisten, of actiegroepen. houden er rekening mee dat mensen aan documenten later nog bepaalde rechten kunnen ontlenen.

Waarom bewaren bedrijven documenten?

Daarom leggen we je uit waarom jij je bedrijfsadministratie moet bewaren. In de eerste instantie moet je jouw administratie bewaren voor de Belastingdienst. Elke ondernemer heeft een bewaarplicht. De administratie moet op orde zijn, zodat de Belastingdienst jouw cijfers kan controleren binnen een redelijke tijd.

Hoelang moet je contracten bewaren?

Arbeidsovereenkomsten of huurcontracten: bewaar deze minimaal 5 jaar nadat het contract beëindigd is. Contract van je energieleverancier, telefoonabonnement of sportschool: 2 jaar nadat je contract is beëindigd, kun je het contract weggooien. Na 2 jaar verjaren je rekeningen namelijk.

Hoe lang mag je contracten bewaren?

Iedere onderneming / organisatie is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Alle gegevens over je onderneming of organisatie die je vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij die administratie. Dit geldt ook voor contracten, overeenkomsten en andere afspraken.

Welke documenten moet een bedrijf bewaren?

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om een administratie bij te houden. Dat betekent in de praktijk dat je alle gegevens over je onderneming moet bewaren. Naast ontvangen en verzonden facturen gaat het dan onder meer om: de kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen.

Welke gegevens mag een werkgever bewaren?

Documenten die te maken hebben met de sollicitatiegegevens van een werknemer mag je maximaal 1 jaar bewaren. Werknemersgegevens mag je maximaal 2 jaar bewaren. De loonbelastingverklaringen en een kopie van het identiteitsbewijs mogen maximaal 5 jaar bewaard worden. Fiscale gegevens moet je minimaal 7 jaar bewaren.