Waarom kantelen er zoveel vrachtwagens?

Waarom kantelen er zoveel vrachtwagens?

De factoren ‘hoge snelheid’, ‘ontwijken’ en ‘bochten’ zijn oververtegenwoordigd. Ook harde wind is een belangrijke oorzaak van kantelen. Bij voertuigen met gevaarlijke stoffen is de kans op vervolgschade groot.

Hoeveel procent mag je overladen zijn vrachtwagen?

Deze gegevens staan in het kentekenregister van de oplegger vermeld en het is verboden om meer te laden. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als de maximum massa met 5% of meer is overschreden, als de aslast meer dan 10% te hoog is of als de koppelingsdruk 10% of meer te hoog is.

Wie is verantwoordelijk voor overbelading?

Wie is verantwoordelijk voor overbelading? De vervoerder is altijd aansprakelijk in geval van strafrechtelijke handhaving. Een verlader kan medeaansprakelijk zijn. Het digitaal toezicht richt zich op de kentekenhouder (meestal de eigenaar).

Waarom lading gelijkmatig verdelen?

Verdeling van de lading Is de kogeldruk namelijk te hoog of te laag, dan heeft dit effect op het stuurvermogen van het trekkend voertuig, wat gevaren op de weg kan opleveren. Om een goede kogeldruk te bekomen, moet je de lading in je aanhangwagen gelijkmatig verdelen, het best vlak boven de assen.

Hoe kan een vrachtwagen kantelen?

Ieder voertuig heeft een kantelgrens of ‘roldrempel’ , bepaald door gewicht en geometrie; een vrachtwagen kantelt als de versnelling in dwarsrichting groter is dan deze kantelgrens (Afbeelding 1).

Hoeveel procent mag je overbeladen zijn?

In de praktijk geldt een waarschuwing bij overbelading tot en met 5%. In de overige Europese landen gaat men verschillend om met de marges bij overbelading. De kans op een bekeuring of de eis om lading te lossen kan in het buitenland aanmerkelijk groter zijn.

Hoeveel mag je overbeladen zijn?

Het voertuig blijft bepalend. In de praktijk geldt een waarschuwing bij overbelading tot en met 5%. In de overige Europese landen gaat men verschillend om met de marges bij overbelading. De kans op een bekeuring of de eis om lading te lossen kan in het buitenland aanmerkelijk groter zijn.

Waarom lading zekeren?

Het is belangrijk om lading goed vast te zetten. Hierdoor wordt verkeershinder en schade aan de lading en aan anderen voorkomen. Het is belangrijk dat de lading niet in beweging kan komen. Er is geen houden meer aan als lading eenmaal gaat schuiven.