Waarom is DNS zo belangrijk?

Waarom is DNS zo belangrijk?

Als DNS niet zou werken, kan er niet meer worden opgevraagd welk IP adres er bij een domeinnaam hoort. De website op die domeinnaam is dan onbereikbaar, en email voor die domeinnaam kan dan niet meer afgeleverd worden. Het is ook belangrijk dat DNS snel is.

Hoe ziet een MX record eruit?

De prioriteit van MX-records geef je aan op een schaal van 0 tot 100, waar 0 de hoogste prioriteit is en 100 de laagste prioriteit. Hoewel het verplicht is om een prioriteit op te geven in een MX-record, maakt de prioriteit alleen uit als er meerdere MX-records voor dezelfde naam zijn opgegeven.

Hoe werkt het DNS?

DNS is de koppeling tussen jouw browser en de website die je bezoekt. DNS werkt als een vertaalsysteem dat een domeinnaam zoals yourhosting.nl omzet naar een reeks nummers: een IP-adres. Elke website heeft een IP-adres. Jouw computer leest deze IP-adressen en toont zo de juiste website.

Wat is DNS controle?

DNS staat voor Domain Name System. Het paren van de hostnaam en het IP-adres wordt een namespace genoemd. Door uw DNS records te monitoren, weet u zeker dat het Domain Name System traffic correct blijft doorsturen naar uw websites, diensten en elektronische communicatie.

Hoe werkt MX record?

Een MX-record bevat namelijk de hostnaam van de computer(s) die e-mails voor een domein afhandelen en een priorisatie code. E-mails worden doorgestuurd naar het IP-adres dat is ingesteld in het A-record voor de genoemde host. De A-record (oftewel address-record) bepaalt welk IP-adres bij een domeinnaam hoort.

Wat doet MX record?

Een MX record zorgt voor de afhandeling van inkomende e-mail voor het domein. Een MX record verwijs je altijd naar een hostname welke via een A record verwijst naar het IP-adres van een mailserver. Een MX record kan je voorzien van een extra waarde, namelijk Prioriteit (ook wel Preference genoemd).