Waar wordt een PTC-weerstand voor gebruikt?

Waar wordt een PTC-weerstand voor gebruikt?

Een PTC-weerstand is een weerstand met een Positieve TemperatuurCoëfficiënt. Ze worden voornamelijk toegepast als temperatuurbeveiliging in elektrische apparaten. Als de temperatuur toeneemt, dan neemt ook de weerstand toe.

Wat is NTC onderbreking?

Een NTC-weerstand (Negative Temperature Coëfficiënt) is een weerstand met een negatieve temperatuurcoëfficiënt. Dit betekent dat de elektrische weerstand afneemt als de temperatuur toeneemt.

Wat betekent Pt100?

Pt staat voor Platina en de 100 staat voor de elektrische weerstand (100 ohm) die de sensor heeft bij een temperatuur van 0 °C. Wanneer de temperatuur van het platina verandert zal ook de weerstand veranderen en door de veranderende weerstand wordt de temperatuur meetbaar.

Wat is een PTC?

Een PTC-weerstand is een weerstand met een positieve temperatuurcoëfficiënt, dit betekent dat de elektrische weerstand sterk toeneemt als de temperatuur toeneemt in een bepaald temperatuurbereik.

Wat voor soort thermometers zijn er?

Inhoudsopgave

  • Oorthermometer.
  • Digitale thermometer.
  • Kwikthermometer.
  • Infrarood koortsthermometer.
  • Voorhoofdthermometer.
  • Contactloze thermometer.
  • Speenthermometer.

Wat is een Pt100 weerstandsthermometer?

De Pt100 is een veelvoorkomende temperatuur-sensor die gebruikt wordt in de meet- en regeltechniek als onderdeel van een weerstandsthermometer. Een andere, veel gebruikte benaming is RTD, van Resistance Temperature Detector, hoewel hier ook andere typen sensors onder vallen.

Wat is PTC en NTC?

De temperatuur-weerstandscoëfficiënt is de parameter die bepaalt of de variatie in de resistiviteit positief (PTC: positieve temperatuurcoëfficiënt) of negatief (NTC: negatieve temperatuurcoëfficiënt) is. Bij een NTC thermistor zal de interne weerstand afnemen naarmate de gemeten temperatuur stijgt.