Waar moet energielabel B aan voldoen?

Waar moet energielabel B aan voldoen?

Energielabel B geeft aan dat een woning in vrijwel alle opzichten aan de moderne energievereisten voldoet. Zo zal een huis met energielabel B vrijwel altijd goed geïsoleerd zijn. Isolatie van de vloer, het dak en de spouwmuren en door het gebruik van dubbel glas betekent een lage energierekening.

Wat is Tier 3?

Tier 3: ongestoord onderhoud. Een tier 3-datacenter garandeert dat vervanging en onderhoud van apparatuur zonder uitval kan plaatsvinden, dankzij een extra delivery path voor stroom en koeling. Elk onderdeel dat nodig is om de IT-omgeving te ondersteunen, kan worden afgesloten zonder impact op de bedrijfsprocessen.

Wat is Tier 1 2 3?

De tier classificatie verdeelt datacenters onder in vier niveaus: tier 1 (Basis capaciteit), tier 2 (belangrijke componenten zijn redundant (meervoudig) uitgevoerd), tier 3 (gelijktijdig onderhoudbaar) en tier 4 (fout tolerant).

Wat is het verschil tussen Tier 1 en Tier 2?

Tier 1-providers stellen dermate hoge eisen aan potentiële peers, dat het voor vrijwel alle Tier 2-providers onmogelijk is om ooit de Tier 1-status te bereiken. Het onderscheid tussen Tier 1 en Tier 2 is primair bedoeld om aan te geven of een provider wel of niet moet betalen om de rest van het Internet te bereiken.

Wat is Tier 4b?

Emissie eisen zijn bedoeld om in bepaalde werelddelen, zoals Europa en Noord-Amerika, de uitstoot van stikstofoxide (Nox) en roetdeeltjes (PM) terug te dringen. Die worden door verbrandingsmotoren uitgestoten. Sinds 1996 zijn er richtlijnen voor personenauto’s, vrachtwagens en offroad voertuigen.

Wat zijn stage 5 motoren?

Stage 5 motoren zijn schoner dan andere motoren en stoten minder schadelijke stoffen uit. Maar dat betekent niet dat ze inboeten aan vermogen. Kubota is wat dat betreft een echte voorloper. De stage 5 motoren onderscheiden zich door hoge prestaties, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid.

Wat is Stage 5?

De Europese emissienormen voor motoren gebruikt in non-road mobile machinery (NRMM) werden geleidelijk strenger vanaf het invoeren van de Stage I norm in 1997. Inmiddels geldt vanaf 2019 voor de meeste motoren de Stage V norm, Regulation 2016/1628 die de richtlijn 97/68/EC vervangt.