Waar komt Stoicisme vandaan?

Waar komt Stoicisme vandaan?

De Stoa of het stoïcisme is een filosofische stroming die rond 300 v. Chr. begon in Griekenland en behoort tot de hellenistische filosofieën. De Stoa heeft grote populariteit verworven, vooral binnen het Romeinse Rijk.

Wat is een stoïcijnse mindset?

De stoïcijnen leggen de nadruk op wat jij kunt controleren. De keuzes die je maakt liggen in je karakter. Ze gebruiken daarbij de zogenaamde kardinale waarden van Socrates: Moed, Matigheid, Rechtvaardigheid en Wijsheid. Wat je als goed of slecht beschouwt is aan jou, maar het mag nooit ten koste gaan van deze waarden.

Wat is Stoïcijns gedrag?

De term voor een filosofische school gesticht door Zeno omtrent 300 v. Chr. en genoemd naar de stoa in Athene waar deze leer onderwezen werd. Het grondprincipe is dat de mens vrij van alle hartstochten behoort te zijn.

Wat is een Stoïcijns persoon?

betekenis onverstoorbaar, gelijkmoedig uitspraak [sto-ie-seins] citaat “Stoïcijns zijn betekent niet dat je je emoties neerknuppelt, integendeel, stoïcijns zijn betekent dat je je emoties op hun beloop laat.

Wat is het stoïcisme de nieuwe stoa?

Volgens de stoïcijnen zijn de zaken waar we wel invloed op hebben dingen zoals onze houding, onze reacties, onze gedachten en onze standpunten. Waar we géén invloed op hebben zijn anderen, ons lichaam, onze gezondheid, en alle materiële dingen.

Hoe word ik stoïcijns?

Stoïcijns zijn betekent niet dat je kil en afstandelijk moet zijn maar dat je, nadenkt voordat je iets zegt. Behalve ernaar streven stoïcijns te zijn in het dagelijks leven, kun je je ook dieper in de stoïcijnse levenskunst verdiepen door iedere dag te mediteren en dieper na te denken over filosofische denkbeelden.

Wat is het stoïcisme de nieuwe STOA?

Wat is de functie van een stoa?

In de bouwkunde is de stoa een zuilengang in het oude Griekenland met aan één zijde een muur en aan de andere zijde de zuilen, eventueel zelfs met twee rijen zuilen. De rij zuilen wordt de colonnade genoemd. De stoa was een openbare ruimte die fungeerde als marktplaats en er werden bijvoorbeeld lezingen e.d. gehouden.

Heb je lot lief?

Heb je lot lief. In het Latijn bestaat een prachtige term: amor fati. Het betekent ‘liefde voor het lot’. De term wordt gebruikt voor een specifieke levenshouding waarin men alles wat in het leven gebeurt, waaronder dus lijden en verdriet, beschouwt als goed.