Is AML dodelijk?

Is AML dodelijk?

Acute leukemie is een levensbedreigende ziekte waarbij in korte tijd (dagen tot weken) een snelle woekering van kwaadaardige leukemiecellen (blasten) de plaats inneemt van de normale bloedaanmaak. Kwaadaardig betekent dat de blasten zich door het lichaam kunnen verspreiden via bloed en lymfevaten.

Waarom is AML een heterogene ziekte?

AML en MM zijn heterogene ziekten: ze zijn het gevolg van DNA-mutaties, genetische fouten, die van patiënt tot patiënt verschillen. Dat maakt de diagnose en behandeling van deze ziekten moeilijk, en het zorgt ervoor dat iedere patiënt anders reageert op een behandeling.

Wat voel je bij acute leukemie?

De eerste symptomen (verschijnselen) van acute leukemie zijn vooral vermoeidheid en bloedarmoede. Ook kunt u vaker infecties hebben, blauwe plekken en slijmvliesbloedingen in mond en neus. Daarnaast ontstaan soms klachten als botpijnen, gezwollen tandvlees en klachten als gevolg van vergrote lymfklieren en milt.

Waaraan sterf je bij acute leukemie?

Bij acute leukemie rijpen de witte bloedcellen in het beenmerg niet goed meer uit en nemen snel in aantal toe. Hierdoor wordt een patiënt snel ernstig ziek. Als er geen behandeling wordt gestart, komt hij te overlijden.

Hoe lang leef je nog met acute leukemie?

Wat is de overleving van AML? Gemiddeld zijn 5 jaar na de diagnose nog 25 van de 100 mensen in leven. Let op: dit zijn gemiddelde cijfers voor alle mensen met deze soort kanker. Jouw vooruitzichten kunnen anders zijn dan het gemiddelde.

Kan AML uitzaaien?

ALL kan zich verspreiden naar het hersenvocht. Daarom wil de arts weten of er leukemiecellen in het hersenvocht zitten. AML verspreidt zich heel soms naar de hersenen. De arts doet dit onderzoek bij AML alleen als u klachten heeft zoals vaak erge hoofdpijn of uitvals- verschijnselen.

Wat is het verschil tussen ALL en AML?

Van de twee verschillende soorten – acute myeloïde (AML) en acute lymfatische leukemie (ALL) – komt ALL vooral bij kinderen voor, hoewel ALL net zo goed ook bij volwassenen gezien wordt. AML is veel meer een ziekte van volwassenen.

Wat te doen als je uitbehandeld bent?

Als je niet meer kunt genezen, dan blijf je onder controle van je specialist of je wordt doorverwezen naar je huisarts. De zorg richt zich in eerste instantie op het remmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten. Dit heet palliatieve zorg.

Kan je genezen van acute leukemie?

De kans op genezing bij acute leukemie hangt van veel dingen af: van de soort leukemie (vooral de bevindingen van het beenmergonderzoek), van het stadium waarin de ziekte verkeert, van de leeftijd van de patiënt, van de behandeling De behandelend arts kan meer uitleg geven over al deze factoren.

Hoe groot is de kans op genezing bij leukemie?

Chronische leukemie kan meestal niet genezen, maar kan wel onder controle gehouden worden. Dat geldt zeker voor chronische lymfatische leukemie, waarbij patiënten vaak 10 tot 20 jaar goed overleven. Bij chronische myeloïde leukemie kan alleen een geslaagde stamceltransplantatie tot definitieve genezing leiden.

Is AML erfelijk?

Acute myeloïde leukemie is zelden erfelijk. Wel bestaan er zeldzame erfelijke afwijkingen waardoor de kans op acute leukemie in een familie toeneemt. Maar de meeste gevallen van AML ontstaan tijdens het leven.

Welk ziekenhuis is gespecialiseerd in leukemie?

Voor patiënten met chronische leukemie geldt dat behandeling niet altijd direct nodig is. Uw specialist zal bespreken wanneer behandeling wordt aanbevolen. Voor vrijwel alle vormen van chronische leukemie zijn behandelingen beschikbaar in het Catharina Ziekenhuis.