Hoeveel verlof verlies je bij ouderschapsverlof?

Hoeveel verlof verlies je bij ouderschapsverlof?

Dagen waarop je tijdkrediet of ouderschapsverlof nam, worden daarentegen niet meegeteld als gewerkte dagen. Dit betekent dat je dus minder vakantie zal verdiend hebben.

Hoeveel recht op betaald ouderschapsverlof?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof. U gaat uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie bij ouderschapsverlof?

De bedragen van de aanmoedigingspremies Wanneer je voltijds tijdskrediet of een thematisch verlof neemt, krijg je een extra aanmoedigingspremie van 183,27 euro. In de socialprofitsector schommelt het bedrag van het zorgkrediet tussen 76,36 en 514,38 euro netto per maand.

Wat met verlof bij ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof. Het is een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van je jonge kinderen.

Wat is een ontslag tijdens ouderschapsverlof?

Ontslag tijdens ouderschapsverlof is alleen mogelijk om een dringende reden. Je werkgever moet dat bovendien kunnen bewijzen. Kan hij dat niet of is er gewoon geen sprake van een dringende reden, dan heb je recht op een zogenaamde beschermingsvergoeding die zes maanden van je loon bedraagt.

Waarom is ouderschapsverlof onbetaald?

Ouderschapsverlof is in principe onbetaald. Je hoeft je werknemers tijdens hun verlof alleen te betalen voor de uren die ze werken. Een uitzondering kan zijn dat de eventuele verplichte cao voor jouw bedrijf mogelijk andere afspraken bevat over het salaris tijdens ouderschapsverlof.

Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?

Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen? De algemene regel is dat een werknemer 26 maal de gemiddelde arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof kan opnemen. Als u 40 uur per week werkt, kunt u dus 1.040 uur ouderschapsverlof opnemen.

Wanneer wordt de uitkering ouderschapsverlof belast?

Uitkering ouderschapsverlof wordt belast. De uitkering die je van de RVA krijgt, is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen. Er wordt 10,13% bedrijfsvoorheffing afgehouden als je in volledige loopbaanonderbreking bent en 17,15% als je je prestaties verminderd hebt (halftijds of 1/5).