Hoeveel mag je bebouwen op je perceel?

Hoeveel mag je bebouwen op je perceel?

Bereken hoeveel je maximaal vergunningvrij mag bouwen.

Is het bebouwingsgebied: Dan mag je bebouwen: Plus:
Groter dan 300 m2? 90 m2 10% van het deel dat groter is dan 300 m2 tot een maximum van 150 m2 Dus bij een kavel van 900m2 is dat nog eens 60 extra, bovenop die 90)

Wat mag je vergunningsvrij bouwen in de tuin?

Dit is (onder voorwaarden) vergunningsvrij:

  • Aanbouwen zoals een serre of garage.
  • Bijgebouwen zoals een buitenkeuken, schuurtje of tuinhuisje;
  • Verbouwingen.
  • Dakkapellen en dakramen;
  • Zonnepanelen;
  • Schuttingen en tuinhekken;
  • Schotelantennes.
  • Speeltoestellen en vlaggenmasten.

Is een tuinhuis vergunningsvrij?

In veel gevallen kunt u een blokhut of tuinhuis plaatsen zonder een omgevingsvergunning aan te vragen. Een van de voorwaarden is dat uw tuinhuis niet hoger mag zijn dan 3 meter en u deze niet gebruikt als slaapkamer of keuken. De totale oppervlakte van ‘bijbehorende gebouwen’ mag niet meer zijn dan 30m2.

Wat is het belang van een bijgebouw?

Een tuinhuis, schuurtje, carport, garage, overkapping, buitenkeuken: allemaal bijgebouwen die u vergunningsvrij mag neerzetten in het achtererfgebied. Van belang voor een bijgebouw is: de plek op het perceel

Is bijgebouwen vergunningsvrij?

Bijgebouwen bij woonwagen en recreatiewoningen zijn niet vergunningsvrij Bijgebouwen bij monumenten zijn niet vergunningsvrij In een beschermd dorps- of stadsgezicht zijn bijgebouwen alleen vergunningsvrij als het bestemmingsplan dit toelaat. Daarnaast geldt dat het bijgebouw alleen achter de woning mag staan, dus niet in een zijtuin.

Is een bijgebouw met een kap 3 meter hoog?

Een bijgebouw met een plat dak mag 3 meter hoog zijn Een bijgebouw met een kap mag een goot op 3 meter en een nok op 5 meter hebben, afhankelijk van de afstand tot de perceelsgrens en mits minimaal 4 meter vanaf het hoofdgebouw*