Hoeveel kinderen kunnen niet fietsen?

Hoeveel kinderen kunnen niet fietsen?

Waar het landelijk gemiddelde van basisschoolkinderen dat nooit naar school fietst op 33 procent ligt, ligt dat hier een stuk hoger: op 48 procent.

Hoeveel kinderen gaan op de fiets naar school?

In totaal gaat 70% van de kinderen één of meer dagen per week op de fiets naar school, en 30% nooit. Volgens cijfers van het CROW gaat ongeveer 2/3e van de basisschoolkinderen lopend of op de fiets naar school (CROW, z.d.).

Hoeveel kinderen gaan met de auto naar school?

Twee derde gaat lopend of fietsend naar school (zelfstandig of begeleid). Zo’n 30 procent wordt met de auto gebracht. Volgens VVN wordt 12 procent van de kinde- ren altijd door de ouders gebracht. 49 procent wordt soms gebracht [8].

Hoeveel kinderen met auto naar school?

Bijna eenderde van de kinderen wordt met de auto naar school gebracht. Ouders zouden het te onveilig vinden om ze te laten lopen of fietsen, ook al wonen de meeste kinderen in de directe omgeving van hun school.

Hoeveel procent gaat met de fiets naar school?

In totaal gaat 70% van de kinderen één of meer dagen per week op de fiets naar school, en 30% nooit. Volgens cijfers van het CROW gaat ongeveer 2/3e van de basisschoolkinderen lopend of op de fiets naar school (CROW, z.d.). Deze cijfers zijn in dit onderzoek dus iets hoger.

Hoeveel kinderen gaan met de fiets naar school?

Ruim een derde van leerlingen gaat met fiets naar school.

Hoeveel procent van de Nederlandse kinderen wordt met de auto naar school gebracht?

Hoeveel procent van de kinderen wordt met de auto naar school gebracht?

De meeste scholen liggen in een woonwijk. Daarmee lijkt het voor de hand liggend dat kinderen lopend of met de fiets naar school gaan. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat zo’n 12 tot 15 procent van de schoolgaande kinderen met de auto wordt gebracht. Vaak zelfs dagelijks.