Hoe werkt Medicom?

Hoe werkt Medicom?

Overdracht en verwijderen van patiëntendossier Wanneer de overdracht plaatsvindt van Medicom naar Medicom of via Zorgmail File Transfer (ZFT) blijft het dossier leeg achter bij de oude huisarts. Hierbij is de patiënt zelf nog wel te vinden. Het dossier hoeft dan dus bij de oude huisarts niet verwijderd te worden.

Wat is een Woonverband?

Het patiëntenbestand is georganiseerd rondom een samenlevingseenheid, bijvoorbeeld een gezin, andere samenwonenden, maar ook alleenstaanden. Dit wordt een Woonverband genoemd. Een woonverband bevat informatie over het adres waar een woonverband is gevestigd (zie Woonverbandgegevens).

Wat kost Medicom?

Wat zijn de kosten? De kosten bedragen €50,59 per kwartaal per geïnstalleerde MedicomMobile omgeving.

Wat is een medisch dossier?

Medisch dossier. Zorgverleners, zoals huisartsen, tandartsen en specialisten, leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een medisch dossier. De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd. Dossierplicht.

Wanneer moet u een medisch dossier bijhouden?

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Beveiliging. Ja, dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar. U heeft dan op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om correctie te vragen. Kind 16 jaar of ouder .

Hoe lang moet uw medisch dossier worden bewaard?

Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als: 1 er een andere wettelijke bewaartermijn is; 2 dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening; 3 de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Wat heeft u recht op inzage in uw medische dossier?

Ja. U heeft recht op inzage in uw gegevens in uw medisch dossier, zoals röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen. U heeft ook recht op inzage in de logging-gegevens van uw medische dossier. Uit die gegevens blijkt wie er in uw medische dossier hebben gekeken. Er kunnen uitzonderingen zijn op het recht op inzage.