Hoe voeg je een extra kolom toe in Excel?

Hoe voeg je een extra kolom toe in Excel?

Een kolom invoegen of verwijderen

  1. Selecteer een willekeurige cel in de kolom en ga dan naar Start > Invoegen > Bladkolommen invoegenof Bladkolommen verwijderen.
  2. Of klik met de rechtermuisknop op de bovenkant van de kolom en selecteer Invoegen of Verwijderen.

Hoe voeg je een kolom toe in een tabel?

Als u een kolom wilt invoegen, kiest u een willekeurige cel in de tabel en klikt u met de rechtermuisknop. Wijs Invoegen aan en klik op Tabelrijen boven om een nieuwe rij in te voegen. Klik op Tabelkolom links om een nieuwe kolom in te voegen.

Hoe kunt u kolommen toevoegen in een Excel-werkblad?

U kunt kolommen, rijen of cellen toevoegen aan of verwijderen uit een Excel-werkblad. Kolommen worden links ingevoegd, Eén rij invoegen : Klik met de rechtermuisknop op de hele rij waarboven u de nieuwe rij wilt invoegen en klik vervolgens op rijen invoegen.

Wat zijn de limieten voor kolommen en Rijen in Excel?

Opmerking: In Microsoft Excel gelden de volgende limieten voor kolommen en rijen: 16.384 kolommen breed en 1.048.576 rijen hoog. Een kolom invoegen of verwijderen Selecteer een cel in de kolom, ga vervolgens naar start > Invoegen > kolommen invoegen of Bladkolommen verwijderen .

Hoe maak je een tabel opmaken in Excel?

Tabel-opmaak. In Excel is een tabel een bijzonder object. Een gegevenslijst kun je pas een tabel noemen als je ‘Opmaken als tabel’ hebt toegepast. Dat doe je als volgt: Selecteer een gegevenslijst (de rijen en kolommen die je om wil zetten naar een tabel) Klik op ‘Opmaken als tabel’ Kies een opmaakstijl uit de galerie; Klik op ‘OK’

Hoe meer rijen toevoegen in een nieuwe kolom?

Meerdere rijen invoegen: Selecteer hetzelfde aantal rijen waarboven u de nieuwe rij wilt toevoegen. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en klik op rijen invoegen. Eén nieuwe kolom invoegen: Klik met de rechtermuisknop op de hele kolom rechts van de plaats waar u de nieuwe kolom wilt toevoegen.