Hoe start een kerncentrale?

Hoe start een kerncentrale?

In een kerncentrale worden uraniumkernen gesplitst. Hierbij ontstaat warmte. Met de warmte wordt stoom gemaakt die vervolgens wordt gebruikt om een turbine aan te drijven. De energie die de turbine heeft wordt daarna omgezet in elektrische energie.

Hoe splits je een atoom?

De aangeslagen kern van een splitsend atoom kan echter door vibraties uit elkaar worden gescheurd, door insnoering van de kern en de daaropvolgende elektrische afstoting van de twee brokstukken. Volgens het druppelmodel voor de atoomkern, zou de kern in twee gelijke delen splijten.

Hoeveel energie komt vrij bij kernsplijting?

Hierdoor kunnen de vrijgekomen neutronen ook weer andere kernen splijten en ontstaat de mogelijkheid van een kettingreactie. De energie die vrijkomt bij één splitsingsreactie ligt in de orde van 100 miljoen eV.

Wat zijn de voordelen van kernenergie?

Voor kernenergie zijn we minder afhankelijk van politiek instabiele regio’s, dan voor gebruik van olie en gas. Uranium komt over de hele wereld voor in rotsen, bodem en zeewater. Nadelen. Het grootste nadeel van kernenergie is het radioactieve afval uit een centrale, maar ook het afval van uraniumwinning en het sloopafval na sluiting van een

Waarom is kernenergie in het kort?

Kernenergie in het kort. Bij de opwekking van elektriciteit in een kerncentrale ontstaat weinig milieubelasting. Bij de bouw van een kerncentrale, en tijdens de winning en het vervoer van de grondstof (uranium) worden wel fossiele brandstoffen gebruikt. Zo zorgt kernenergie toch voor een geringe uitstoot van CO2.

Hoe wordt kernenergie gemaakt?

Kernenergie wordt gemaakt door de kernen van atomen te splijten in een kerncentrale. Als je de kern van een atoom splijt komt er heel veel warmte (energie) vrij. Die warmte gebruik je om water te verwarmen. Het water wordt stoom en de stoom zet grote turbines aan het werk. De turbines drijven generatoren aan. Die generatoren maken elektriciteit.

Waarom is kernenergie niet hernieuwbaar?

Kernenergie is dus niet hernieuwbaar. Bovendien komt er bij de productie van kernenergie kernafval vrij. Het opbergen van dit afval moet veilig gebeuren. Het bouwen van meer kerncentrales kan dus een (tijdelijke) oplossing zijn om minder afhankelijk te worden van olie, kolen en gas en zo de CO2-uitstoot op aarde te reduceren.