Hoe ontstaat de ITCZ?

Hoe ontstaat de ITCZ?

De instraling van de zon veroorzaakt sterke opwarming van de lucht, waardoor de ITCZ ontstaat. Concreet wordt de lucht sterk verwarmd en stijgt op (warme lucht is licht). Er vindt dus verdamping plaats. Vervolgens koelt de lucht bovenin af en zal gaan condenseren.

Hoe ontstaan Doldrums?

Onder de doldrums wordt verstaan de op, of nabij de evenaar gelegen gordel van lage luchtdruk waar luchtstromingen van beide halfronden samenkomen. Er worden voor deze zone nog diverse andere benamingen gehanteerd waarvan de meest gangbare ITCZ (Inter-Tropische Convergentie Zone) is.

Waar ligt intertropische Convergentiezone?

De intertropische convergentiezone is de zone bij de evenaar waar luchtstromen samenkomen. Dat komt omdat de zon bij de evenaar het hardste instraalt. Daardoor wordt het water wat bij de evenaar is verwarmt, en stijgen de luchtdeeltjes op de hoogte in.

Hoe beweegt de ITCZ?

De ITCZ verplaatst zich gedurende het jaar onder invloed van de zonnestand. De ligging ervan ijlt ongeveer twee maanden na op de hoogste stand van de zon. De lucht is hier het warmst door opwarming van de zon. De zone is zeer instabiel, brengt vaak natte perioden met buiig karakter en daartussen droge dagen.

Hoe verschuift het ITCZ?

De ITCZ verplaatst zich met de zonnestand. Daarbij ijlt ze ongeveer drie maanden na op de hoogste stand van de zon. De zone volgt in feite de warmere gebieden. Is het ten noorden van de ITCZ warmer, dan gaat ze naar het noorden en is het ten zuiden warmer, dan beweegt de zone naar het zuiden.

Waarom regent het bij de ITCZ?

ITCZ een band van lageluchtdruk De ITCZ is een ‘band’ van lage luchtdruk rond de aarde ter hoogte van de evenaar. Het gebied kenmerkt zich door stijgende luchtbewegingen waardoor er makkelijk regen- en onweersbuien ontstaan die ook nog kunnen samenklonteren. Hierdoor het soms lang en hevig kan blijven regenen.

Wat zijn Passaten en moessons?

Wind is niets anders dan verplaatsing van lucht. In vele streken op de aarde waaien standvastige winden. In de tropische gebieden is dit veelal het geval. Daar noemt men de standvastige winden de passaten, maar men heeft er ook winden, die elk half jaar wisselen: moessons.