Hoe herken je lichamelijke mishandeling?

Hoe herken je lichamelijke mishandeling?

Ziet er moe uit. Is vaak of lang ziek. Heeft vieze haren of een slecht verzorgd gebit. Heeft blauwe plekken, wonden of littekens.

Hoe herken je misbruik?

plotselinge wisselingen in de stemming van het kind: ongelukkig zijn, boos zijn of plotseling teruggetrokken gedrag; vrees voor bepaalde mensen of plekken, bijvoorbeeld: het kind wil niet alleen gelaten worden met een oppas, huisvriend of familielid; een ouder kind dat zich gedraagt zoals een jong kind.

Hoe omgaan met mishandelde kinderen?

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:

  • Bel 112 als het kind in direct gevaar is.
  • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook.
  • Praat met het kind zelf of met de ouders.
  • Vraag advies bij Veilig Thuis.

Wat kunnen signalen zijn van mishandeling en misbruik zijn er altijd signalen?

Niet-pluisgevoel. Er zijn situaties waarin er niet een duidelijk signaal is van kindermishandeling, maar je wel het gevoel hebt dat er misschien iets niet klopt. Vaak kun je dit niet meteen concreet maken. We noemen dit een niet-pluisgevoel of een onderbuikgevoel.

Hoe bewijs je geestelijke mishandeling?

Theoretisch valt psychische mishandeling in het Wetboek van Strafrecht onder mishandeling. Maar hoe maak je psychische mishandeling aantoonbaar? In het geval van partnergeweld adviseert de politie slachtoffers om concreet bewijsmateriaal te verzamelen, in de vorm van filmpjes of tekstberichten.

Wat valt onder psychische kindermishandeling?

Psychische mishandeling (ook wel emotionele – of geestelijke mishandeling genoemd) is het stelselmatig uitschelden, treiteren, vernederen, bedreigen, kleineren, overvragen, isoleren of elk ander gedrag dat een negatieve invloed kan hebben op de emotionele ontwikkeling van een kind.