Hoe groot is jouw ecologische voetstap?

Hoe groot is jouw ecologische voetstap?

Ecologische voetafdruk wereldwijd Op dit moment verbruiken we wereldwijd 2,7 hectare per persoon. Dat is veel meer dan de wereld aan kan en leven daardoor op de reserves. Op dit moment hebben we anderhalve Aarde nodig om te produceren wat we in één jaar gebruiken.

Welk gedrag bepaalt hoe groot jouw ecologische voetafdruk is?

De ruimte die iemands leefstijl inneemt wordt uitgedrukt in hectares. Hoe groot deze voetafdruk is hangt met name af van het consumptiegedrag. De berekening neemt onder andere de oppervlakte mee welke nodig is voor het gebruik van energie en grondstoffen en de productie van voedsel.

Hoe duurzaam is jouw lifestyle Doe de test?

Het Wereld Natuur Fonds heeft een test ontwikkeld waarin je bij benadering kunt zien hoe duurzaam je leefwijze is: de voetafdruktest. Deze voetafdruktest brengt in kaart welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze aarde. Aan het eind van de test krijg je tips om je voetafdruk te verkleinen.

Hoe groot is de ecologische voetafdruk?

Momenteel is echter de gemiddelde voetafdruk van alle mensen op aarde 2,3 hectare, dus verbruiken we meer dan wat de aarde ons kan bieden! Onze huidige levensstijl zal er dus toe leiden dat de natuurlijke reserves van de aarde opraken. We leven op een te grote voet!

Wat is de ecologische voetafdruk van Belgie?

Om met de aarde in evenwicht te leven beschikt iedereen over 1,6 hectare per persoon. De voetafdruk van rijke landen is veel groter dan die van arme landen. België heeft een gemiddelde voetafdruk van 5,6 ha.

Wat betekent CO2-footprint?

Een CO2-Footprint of CO2-voetafdruk is de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door een organisatie. Bij alle activiteiten, energieverbruik, mobiliteit, transport, opslag en vliegreizen, komen er CO2 en andere andere broeikasgassen vrij.

Waarom CO2-footprint?

Met een CO2-footprint maak je inzichtelijk wat voor effect je hebt op het milieu. We hebben het steeds over een CO2-voetafdruk, maar eigenlijk gaat het om de uitstoot van alle broeikasgassen bij elkaar, omgerekend naar CO2-waarden.

Hoe groot is jouw voedselafdruk?

De Voedselvoetafdruk geeft aan hoeveel ruimte jouw voedingspatroon van onze aarde vergt. Voor elke wereldbewoner is 1,80 hectare beschikbaar, ruim voldoende om van te leven. De totale ecologische voetafdruk van de gemiddelde Belg is 5,60 hectare – de voedselvoetafdruk komt neer op 1,36 hectare.