Welke soort wegen meeste ongelukken?

Welke soort wegen meeste ongelukken?

Het grootste deel van de verkeersdoden in Nederland valt op gemeentelijke wegen (52% van het totaal, 61% van de geregistreerde aantallen in BRON), gevolgd door provinciale wegen (21% totaal en 25% in BRON) en wegen van het Rijk (10% totaal en 11% in BRON).

Hoe vaak auto-ongeluk?

De recentste cijfers met betrekking tot de kans op een auto-ongeluk of de kans op een verkeersongeval met een dodelijke afloop dateren uit 2020. In dat jaar waren er maar liefst 610 dodelijke slachtoffers door verkeersongevallen. Een jaar eerder waren het er nog 661.

Waar gebeuren de meeste ongelukken op de weg?

Waar gebeuren de meeste ongelukken in het verkeer? Het aantal ongelukken in het verkeer in Nederland verschilt per wegsoort/snelheidslimiet. Dit zegt het SWOV hierover: Er vallen veel meer verkeersdoden op wegvakken dan op kruispunten, behalve op gemeentelijke 50 km/uur-wegen.

Welke rijstrook meeste ongelukken?

Een bekend voorbeeld van een dergelijke weg was in Nederland rijksweg 44 Den Haag-Wassenaar. Op de middelste rijstrook van traditionele driestrookswegen gebeurden regelmatig zeer ernstige frontale ongevallen, vaak met dodelijke afloopt. Hieraan dankte de middelste rijstrook de bijnaam “suicide lane” (=zelfmoordstrook).

Hoeveel verkeersslachtoffers per jaar in Nederland?

In 2020 vielen 610 verkeersdoden, 7,7 procent minder dan in 2019. Er kwamen 453 mannen en 157 vrouwen om in het verkeer. Onder vrouwen nam het aantal verkeersdoden met bijna 20 procent af. Bij mannen was de afname met 2,6 procent relatief minder groot.

Hoeveel ongelukken door ouderen?

Grootste daling verkeersdoden onder twintigers, dertigers en 80-plussers. De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam af van 324 in 2019 naar 306 in 2020. De gestage daling van het aantal verkeersdoden onder ouderen is al langer zichtbaar.