Welke indicatoren worden gehanteerd om een psychische stoornis vast te kunnen stellen?

Welke indicatoren worden gehanteerd om een psychische stoornis vast te kunnen stellen?

Kwaliteitsindicatoren psychiatrische diagnostiek

  • Indicatoren.
  • Indicator 1: verslaglegging psychiatrische diagnostiek.
  • Indicator 2: lichamelijk onderzoek binnen 24 uur na klinische opname.
  • Indicator 3: laboratoriumonderzoek bij psychiatrische patiënten.

Wat vind een psychiatrische patiënt belangrijk?

Respect voor de patiënt De psychiater heeft de specialistische kennis en vaardigheden om empathie te tonen, ook als dit bemoeilijkt wordt door de invloed die de psychiatrische stoornis uitoefent op het denken, voelen en willen van de patiënt (NVvP, 2005).

Welke stoornissen vallen onder de DSM 5?

De DSM-5 kent drie secties. Sectie 1 geeft uitleg over de gebruikte indeling. Sectie 2 omvat twintig hoofdcategorieën met diagnoses, zoals ‘ Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen’, ‘Bipolaire en gerelateerde stoornissen’ en ‘Depressieve stoornissen’, et cetera.

Wat is een psychiatrische patiënt?

Wanneer we spreken van psychiatrische problematiek, dan bedoelen we zaken die het dagelijkse leven van mensen verstoren en waarbij het nodig kan zijn om behandelingen te ondergaan, soms in combinatie met medicijnen. Denk hierbij aan stoornissen als persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en depressies.

Hoe omgaan met psychiatrische patiënten?

Wees vriendelijk, rustig en duidelijk, let erop dat je ademhaling ‘laag’ blijft, adem met je buik en niet met je borst. Gebruik geen ellenlange zinnen, moeilijke woorden en ga niet in discussie over mogelijke vreemde uitspraken die de patiënt doet.

Wat zijn de kwaliteitsindicatoren?

Een kwaliteitsindicator is een meting van een welbepaald, goed omschreven onderdeel van kwaliteit, uitgedrukt in een cijfer. Die kwaliteitsindicatoren worden allereerst opgezet voor interne kwaliteitsopvolging en verbetering binnen zorgvoorzieningen, vanuit het principe ‘meten is weten’.

Wat zijn kwaliteitsindicatoren in de zorg?

In de zorg zijn kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om de kwaliteit van geleverde zorg mee in kaart te brengen. Zo ook de kwaliteitsindicatoren voor de huisartsenzorg, die zijn afgeleid van de NHG-standaarden voor goede zorg.