Wat zijn de oorzaken van het ruggenmerg?

Wat zijn de oorzaken van het ruggenmerg?

De voornaamste zijn trauma’s, meestal veroorzaakt door ongevallen, en infecties door virussen of bacteriën. Systeemziekten zoals SLE en sarcoïdose kunnen ook een ontsteking van het ruggenmerg geven. Hiernaast treffen ziekten zoals MS en ALS het ruggenmerg.

Wat is de anatomie van het ruggenmerg?

De anatomie en fysiologie van het ruggenmerg. Het ruggenmerg maakt deel uit van het centrale zenuwstelsel, samen met de hersenen. Het loopt van de achterhoofd tot ongeveer de eerste ruggenwervel. Er zijn 31 ruggenwervels verbonden met het ruggenmerg. Het bestaat uit een kern van grijze stof, waar de neuronen zich bevinden.

Wat is het ziektebeeld ruggenmerg?

Dit ziektebeeld is een combinatie van een aantal aandoeningen van het ruggenmerg:- laterale sclerose;- spinale spieratrofie;- chronisch progressieve bulbaire paralyse.Hierbij zijn dus zowel het centrale als het perifere motorische neuron aangedaan.Het ziektebeeld komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen, ongeveer in een verhouding van 2:1.

Wat is de doorsnede van het ruggenmerg?

Doorsnede van het ruggenmerg op verschillende posities. (C. = Cervicaal, Th. = Thoracaal, L. = Lumbaal, S = Sacraal, Coc. = Coccygeaal) Het ruggenmerg of de medulla spinalis is bij gewervelde dieren het deel van het centrale zenuwstelsel, dat zich in een kanaal in de wervelkolom, namelijk het wervelkanaal, bevindt.

Waar bevinden zich de zenuwen in de ruggenmerg?

Deze zenuwbanen vertrekken uit de hersenschors en verenigen zich in de tractus corticospinalis. Het grootste gedeelte van deze zenuwvezels van dit systeem kruisen in het verlengde merg. De uiteinden van de zenuwuitlopers zijn verbonden met motorische zenuwen in het ruggenmerg.

Welke stof heeft het ruggenmerg inkeping?

Aan de voor- en achterzijde heeft het ruggenmerg een inkeping, respectievelijk de fissura mediana anterior en de ondiepe sulcus medianus posterior. Verder is er onderscheid tussen een centraal gelegen H-vormige grijze stof en een daar rond gelegen witte stof.

Wat zijn de ruggenmergzenuwen?

Ruggenmergzenuwen zijn onder meer de nervi femoralis, genitofemoralis, gluteus, hypogastricus, iliohypogastricus, ilioinguinalis, intercostales, intercostobrachiales, interosseus, medianus, musculocutaneus, obturatorius, peroneus, phrenicus, pudendus, radialis, saphenus, scapularis, thoracici, tibialis en ulnaris.

Wat is de oorzaak van oedeem?

De oorzaak van oedeem is dat er te weinig vocht wordt afgevoerd. Hierdoor ontstaan vochtophopingen. Dit komt vrijwel altijd door een onderliggende aandoening. De volgende ziektes kunnen de oorzaak zijn van oedeem: Problemen met de bloedafvoer. Dit kan komen door trombose of door het verzwakken van de bloedvaten met de leeftijd.