Wat wordt bedoeld met rationalisme?

Wat wordt bedoeld met rationalisme?

Betekenis van rationalisme “De filosofische richting die de rede, het denken – en dus niet de zintuiglijke ervaring – beschouwt als enige bron van ware kennis. Het rationalisme was vooral in de zeventiende eeuw de dominante wijsgerige stroming, met filosofen als Descartes, Spinoza en Leibniz.

Wat is super Rush?

Poppers zijn kleine flesjes waarin een heldere vloeistof zit met een sterke geur. De vloeistof bestaat uit een of meerdere vluchtige (snel verdampende) nitrietverbindingen, zoals amylnitriet. Bij het gebruik van poppers kan een aantal bijwerkingen optreden zoals stevige hoofdpijn of misselijkheid.

Waarom is architectuur rationeel?

Het rationalisme is een architectuurstroming uit het begin van de 20e eeuw. Zij gaat uit van het principe dat alle architecturale problemen rationeel zijn op te lossen. Het stond hiermee in tegenstelling tot de gevoelsmatige aanpak bij stijlen als expressionisme en jugendstil.

Wat is een architectuur stroming?

In het woordenboek wordt een stroming omschreven als een “begrip uit de cultuurgeschiedenis ter aanduiding van een periode of een in die periode overheersend stelsel van normen of opvattingen.” Voor architectuurstromingen zijn overeenkomsten op het gebied van architectuurtheorie, de gebouwen (qua materiaalgebruik, vorm …

Wat wordt er bedoeld met rationeel optimisme?

De manier van denken met als doel door gebruik van het menselijk verstand bepaalde vraagstukken en problemen te beantwoorden en op te lossen. Deze manier van denken ontstond in de achttiende eeuw.

Wat is het verschil tussen rationalisme en verlichting?

Rationalisten waren ervan overtuigd dat kennis en rede superieur waren aan traditie en geloof. Rationeel denken zou leiden tot vooruitgang. Rationalisme was dan ook het belangrijkste kenmerk van het denken tijdens de Verlichting. Bij het rationalisme was het gebruiken van de rede dus het belangrijkst.