Wat is vv04?

Wat is vv04?

Zorgprofiel 4VV : Dit zorgprofiel 4VV valt binnen de Wet langdurige zorg onder Verpleging en Verzorging (VV) en wordt hoofdzakelijk geindiceerd in de ouderenzorg. De zorgvrager heeft intensieve begeleiding gecombineerd met uitgebreide verzorging nodig. De reden hiervoor kan verschillend zijn.

Welke indicaties zijn er in de zorg?

Is er wel een Wlz-indicatie?

Sector Voorbeeld zorgprofiel
Sector Verpleging en verzorging (V&V) Beschermd wonen en intensieve zorg bij dementie
Sector Verstandelijk gehandicapt (VG) Wonen met begeleiding en verzorging
Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) Wonen met behandeling en begeleiding

Wat zit er in volledig pakket thuis?

Volledig pakket thuis (vpt)

  • Verpleging.
  • Persoonlijke verzorging.
  • Begeleiding.
  • Behandeling.
  • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding.
  • Verstrekken van eten en drinken.
  • Schoonhouden van de woonruimte.
  • Logeeropvang.

Wat betekent vv 4?

VV 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.

Hoeveel zorguren bij ZZP 4?

Maar wat is dan de richting?

ZZP 2014 2020
4 € 117,70 € 140,51
5 € 161,53 € 242,65
6 € 161,83 € 223,59
7 € 190,12 € 285,73

Hoeveel zorguren bij ZZP 7?

Wanneer speciale zorg nodig is, kan een beroep gedaan worden op verpleegkundige hulp, zorg van een verpleeghuisarts of eventuele andere behandelaars. Het gemiddeld aantal uren hulp en zorg bij ZZP 7 is 22 uur per week.

Wat betekent indicatie 4 in de zorg?

U komt voor ZZP 4 in aanmerking als u niet meer zelfstandig kunt wonen. U heeft dagelijks hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging en u moet 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. Ook heeft u hulp nodig bij het invullen van uw dag, het maken van afspraken en onderhouden van contacten.