Wat is het verschil tussen dosse en Kwartiers?

Wat is het verschil tussen dosse en Kwartiers?

Een boomstam kan op twee manier gezaagd worden: “dosse” en “kwartiers”. Bij dosse gezaagd hout wordt de stam in lange plakken gezaagd, bij kwartiers zagen wordt de boom overlangs in vier kwarten verdeeld en verzaagd naar het hart van de stam toe.

Waarom Kwartiers gezaagd?

Kwartierse planken krimpen voornamelijk in de dikte omdat de krimp met de groeiring mee tweemaal zo groot is als de krimp in radiale richting. Daarom is kwartiers hout, na rift gezaagd, technisch het beste: het vervormt het minst (trekt niet snel krom).

Wat zijn dosse hout?

Dosse gezaagd = [ bouwkundige termen] dosse is de benaming voor evenwijdig aan de jaarringen gezaagd hout, waardoor een vlamtekening ontstaat in het uitgezaagde hout. De boomstam wordt hierbij in de lengterichting in plakken gezaagd.

Hoe herken je kwartier hout?

Bij zuiver kwartiers gezaagd hout staan de groeiringen loodrecht op de op de bovenzijde van de plank (figuur 2). De groeiringen zijn dan zichtbaar als evenwijdige lijnen die aan beide uiteinden van de plank op dezelfde plaats zichtbaar zijn. Dit noemt men ook wel radiaal of rift (bij naaldhout) gezaagd hout.

Wat is een kenmerk van Kwartiers gezaagd hout?

Bij kwartiergezaagd hout wordt de boomstam eerst in 4 kwarten gezaagd welke vervolgens tot planken worden verzaagd. De groeiringen zijn dan zichtbaar als strepen. De manier van zagen heeft ook invloed op het werken van hout, met name het krimpen en zwellen.

Wat betekent Dosse?

Benaming voor gezaagd hout dat bewust zo uit de stam wordt gezaagd dat door de tekening van de jaarringen vlamtekening ontstaat. Dit in tegenstelling tot het kwartiers gezaagde hout.

Wat is eiken dosse?

Een tangentiaal gezaagde plank wordt ook wel dosse genoemd. Kort gezegd wordt een boom in de lengterichting door middel van de bomenzaag eenvoudig in plakje gezaagd. Dosse gezaagd hout heeft over het algemeen een vlamtekening.

Wat is Kwartiers gezaagd hout?

De boomstam wordt eerst overlangs in vieren gezaagd en daarna worden uit elk ‘kwartier’ de planken richting de kern gezaagd, loodrecht op de groeiringen. Hierdoor ontstaat een patroon van evenwijdige lijnen op het hout.

Wat is het nadeel van dosse gezaagd hout?

Belangrijk nadeel is dat de delen sterk kromtrekken en krimpen. Dosse gezaagd wordt ook wel “op de vlam” gezaagd genoemd, omdat we bij deze delen op het platte vlak meestal een mooie vlamtekening zien. Na het dosse zagen kunnen de delen nog verder worden gezaagd. Zo ontstaat de verschillende houtmaten.

Wat is kwartier hout?

Kwartiers gezaagd hout is hout waarbij de boomstam eerst overlangs in vieren wordt gezaagd en daarna worden uit elk “kwartier” zó planken gezaagd dat de groeiringen (jaarringen) haaks op het oppervlak van de planken staan. De groeiringen vertonen zich op deze manier als evenwijdige lijnen.

Wat betekent dosse?