Wat is het pragmatisme?

Wat is het pragmatisme?

Het pragmatisme is een filosofische stroming gekenmerkt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie, die volgens het pragmatisme niet los van elkaar staan. Het bekendst is wellicht hun pragmatische theorie van de waarheid die stelt dat een opvatting waar is als het in de praktijk werkt.

Wat is een pragmatische oplossing voor een probleem?

Pragmatisch. Iets wat pragmatisch is, is iets wat algemeen nuttig is. Een pragmatische oplossing voor een probleem is een oplossing die dus een nut heeft voor een grote groep mensen of een oplossing die het algemene belang dient. Men zocht een pragmatische oplossing voor het opvangtekort. katrien – 13 augustus 2011.

Wat is een pragmatische aanpak?

Pragmatisch betekent namelijk vooral dat de aanpak is afgestemd op de realiteit. Op dat wat nodig. Een pragmatische aanpak wil niet per definitie zeggen, dat je niets vast hoeft te leggen en zomaar wat mag doen. In dat opzicht gaan pragmatisch werken en projectmatig werken dus wel degelijk samen.

Wat is een pragmatisch persoon?

Iemand die pragmatisch is, werkt doelgericht en staat niet te veel op zijn principes. Dat wil overigens niet zeggen dat pragmatische mensen geen idealen of waarden hebben; ze zijn gewoon steeds op zoek naar de kortst mogelijke weg naar hun doel. Het heeft geen zin om de Europese immigratiecrisis proberen op te lossen lang ideologische lijnen.

Wat is een pragmatisch naamwoord?

Pragmatisch is een bijvoeglijk naamwoord. Wanneer je een pragmatisch aanpak gebruikt, houdt dit in dat je een aanpak hebt die nuttig en praktijkgericht is. Je aanpak is gericht op de uitkomst en het resultaat. Je werkt doelgericht en gebruikt hulpmiddelen die makkelijk toe te passen zijn in de praktijk.

Het pragmatisme is een filosofische denkwijze die gebaseerd is op het idee dat een theorie pas kloppend is als deze is getoetst aan de praktijk. Iets is dus pas waar als het uitvoerbaar en toepasbaar is. In de negentiende eeuw ontstond deze stroming binnen de filosofie in Amerika.

Wat is pragmatische kant?

Het pragmatisme is een filosofische stroming gekenmerkt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie, die volgens het pragmatisme niet los van elkaar staan. Het bekendst is wellicht hun pragmatische theorie van de waarheid die stelt dat een opvatting waar is als het in de praktijk werkt.

Pragmatisch betekent praktisch en gericht op de feiten. Een pragmatische aanpak is effectief, nuttig, praktisch en bruikbaar. Een pragmatische denkwijze kan soms te zakelijk overkomen. Synoniemen van het woord pragmatisch zijn, didactisch, nuchter, ideologisch of nuttig/bruikbaar.