Wat is gezondheidsbeleving?

Wat is gezondheidsbeleving?

Het patroon van gezondheidsbeleving en -instandhouding omvat wat de zorgvrager van zijn gezondheid en welzijn vindt en hoe hij voor zijn gezondheid zorgt. Het gaat om de wijze waarop de zorgvrager zijn gezondheid beleeft in relatie met zijn huidige en toekomstige activiteiten.

Wat zijn Gezondheidspatronen?

Ordeningsprincipe, ontwikkeld door Gordon, dat als standaard anamnesestructuur kan worden gebruikt. Dit systeem bestaat uit elf anamnesegebieden, door Gordon Functional Health Patterns (in het Nederlands de functionele gezondheidspatronen) genoemd.

Waarom patronen van Gordon?

De gezondheidspatronen zijn volgens Gordon functioneel omdat ze de gedragingen weergeven van mensen in hun behoefte in het welbevinden. Deze gedragingen zijn er op gericht om individuele en sociale behoeften te vervullen en om het individu zo gezond mogelijk te houden.

Wat is Zelfbelevingspatroon?

Het zelfbelevingspatroon betreft de wijze waarop iemand zichzelf ziet. Het gaat om de ideeën over de eigen persoon, de beleving van de eigen vaardigheden, zowel verstandelijk, gevoelsmatig als lichamelijk. Verder omvat het zelfbeeld het gevoel voor eigenwaarde en het algemeen patroon van emoties.

Wat zijn de Gezondheidspatronen?

Denk hierbij aan individuele eet- en drinkpatronen, de dagelijkse eettijden, soorten en hoeveelheden geconsumeerd vocht en voedsel, voorkeuren voor bepaalde voedingsmiddelen en het gebruik van voedings- en vitaminesupplementen. Ook borstvoeding en het voedingspatroon van zuigelingen behoren tot dit patroon.

Wat zijn de 11 Gezondheidspatronen Gordon?

De Gordon anamnese gaat uit van 11 gezondheids-categorieën (patronen) waarmee de zorgvragen opzich maar ook de invloed van de zorgvragen op elkaar in kaart worden gebracht. Een Gordon anamnese besteed ook aandacht aan hoe de patiënt zijn zorgvragen zelf beleeft.

Wat is Cognitiepatroon?

6- Cognitiepatroon Het cognitiepatroon omvat alle cognitieve functies. Tot de cognitieve functies behoren waarnemen, informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen. Ook zijn adequaatheid van zien, horen, proeven, voelen, ruiken en eventuele compensatiemechanismen of prothesen relevant.

Wat zijn disfunctionele Gezondheidspatronen?

Gedrag dat niet aan de maatstaven en normen van gezondheid en welzijn voldoet; disfunctionele gezondheidspatronen kunnen worden gedefinieerd als gezondheidsproblemen en kunnen worden beschreven als een of meer verpleegkundige diagnoses.