Wat is een transversaal golfverschijnsel?

Wat is een transversaal golfverschijnsel?

Ook elektromagnetische straling, inclusief zichtbaar licht is een transversaal golfverschijnsel. Het oscillerende elektrisch veld van elektromagnetische straling staat loodrecht op de voortplantingsrichting. Ook het magnetische veld staat loodrecht op de voortplantingsrichting. Geluid is daarentegen een voorbeeld van een longitudinale golf.

Wat zijn transversale golven?

Transversale golven zie je golven: als een golf langs een touw, golven in het water. De beweging is van links naar rechts, de golf beweegt omhoog en omlaag (loodrecht erop) Longitudinaal is waarbij de golf zich in dezelfde richting op/neer gaat als waarin hij beweegt.

Wat is de duur van watergolven?

De duur van watergolven. De duur van deze behandeling is iets langer dan de gemiddelde knipbeurt bij een kapper. Het aanbrengen van de rollers en het laten zitten van deze rollers duurt ongeveer 20 á 30 minuten. Vervolgens dien je ongeveer drie kwartier tot een uur het haar te laten drogen.

Wat is de golflengte van een verschijnsel?

De golflengte (symbool: λ) van een periodiek verschijnsel is de lengte van een golf. Dat wil zeggen de afstand tussen twee opeenvolgende punten met dezelfde fase, zoals de toppen van een sinusvormige golf.

Wat is een golflengte berekenen?

De frequentie kan berekend worden met f = 1 / T. Al deze eigenschappen kan je terug zien in deze afbeelding van een sinusvormige golf. Golflengte berekenen. De golflengte kan berekend worden wanneer je de snelheid (v) en trillingstijd weet of wanneer je de lengte en aantal periodes weet. De golflengte is de snelheid gedeeld door de frequentie.

Wat is de frequentie van een golf?

De frequentie is het aantal periodes in één tijdseenheid. Vaak is dit in seconden en dit wordt uitgedrukt in hertz (Hz). De frequentie kan berekend worden met f = 1 / T. Al deze eigenschappen kan je terug zien in deze afbeelding van een sinusvormige golf.