Wat is een coherente bron?

Wat is een coherente bron?

Als golven uit verschillende bronnen een constant faseverschil hebben, dan spreekt men van coherentie. Een coherente lichtbron is in de praktijk mogelijk dankzij de uitvinding van laserlicht, dat niet alleen coherent is, maar bovendien vrijwel volmaakt monochromatisch.

Wat is coherent?

[Lat. cohaerens, -entis, o. dw van cohaerere, zie cohesie] samenhangend; licht, licht zoals dit voorkomt in een laserstraal; met geordende samenhang (bijv.: spreken).

Wat zijn coherente Trillingsbronnen?

Coherente trillingsbronnen geven een constant interferentiepatroon, dus waarbij de plaatsen van de knopen en de buiken gelijk blijven. Twee puntvormige trillingsbronnen A en B hebben dezelfde frequentie en trillen in fase. Bovendien hebben A en B dezelfde amplitude.

Hoe bereken je de Tralieconstante?

Tralieconstante is de afstand tussen de streepjes in een tralie in meters. Bijvoorbeeld: een tralie met 300 lijntjes per mm heeft een tralieconstante van 1·10-3/300 = 3,333·10-6 m.

Wat is coherent gedrag?

coherentie = de coherentie zelfst. naamw. (v.) Uitspraak: [kohe`rɛn(t)si] situatie waarin de samenhang tussen afzonderlijke dingen helemaal klopt Voorbeeld: `De politieke partij wil meer coherentie in het landeli…

Wat is een permanentie?

Permanentie heeft in de standaardtaal in het hele taalgebied de betekenis van ‘het permanent zijn’ of ‘het voortdurend aanblijven’.

Hoe ontstaat zweving?

Als twee trillingen met iets verschillende frequentie worden samengesteld, ontstaan zwevingen. Bij geluid hoor je dan om de beurt hard en zacht geluid. Hiervan maak je gebruik als je een gitaar stemt. Zijn de frequenties van twee tonen niet gelijk dan hoor je de zwevingen.

Wat doet een tralie?

Een tralie of diffractierooster is een voorwerp uit de natuurkunde dat wordt gebruikt (in de telecommunicatie en in de optica) om elektromagnetische straling naar golflengte te scheiden.