Wat is een coherent verhaal?

Wat is een coherent verhaal?

betekenis logisch samenhangend uitspraak [ko-hee-rent] citaat “In het Westen zien we ‘religie’ als een coherent systeem van vereiste geloofsopvattingen, instellingen en rituelen rond een bovennatuurlijke god.” Bron: ‘Het geweld ligt niet aan de godsdienst, maar aan de menselijke natuur’ (Gie Goris, MO, 2 september 20.. …

Wat is niet coherent?

doortimmerd, logisch, samenhangend, steekhoudend. als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): coherent ≠

Wat is het tegenovergestelde van coherent?

Een antoniem van coherent is incoherent.

What is incoherent light?

We call this a form of incoherent light. These types of light, or electromagnetic radiation, are just one form of light that we can see with our eyes. There are also forms of light that are invisible to our eyes and possess different wavelengths, including gamma rays, x-rays, ultraviolet rays, infrared light, microwaves, and radio waves.

What does coherent light look like if we could see it?

That’s what perfectly coherent light would look like if we could see the waves. Coherent light is simple: it’s light which comes from a very small light source. Light from a single source is always coherent, since incoherence requires two sources. Spatially coherent light has another name: “sphere waves” or “plane waves.”

What is spatially coherent light?

Spatially coherent light has another name: “sphere waves” or “plane waves.” Or even simpler: “pinhole light” or “pointsource light.” Fig. 2 A coherent light source emits waves and/or particles. A perfectly coherent source is just a point-source.

Why can’t we make coherent light with lasers?

In the distant past, monochromatic coherent sources were also microwatt light sources, no getting around it. Creating coherent light meant throwing away almost all of the power. Sending many milliwatts of light through a wavelength-diameter pinhole was basically impossible. So, all the bizarre and wonderful capabilities of lasers were unreachable.

Wat is samenhang denken?

De theorie van de centrale coherentie gaat uit van een beperking van het kunnen komen tot een geïntegreerd (oftewel coherent) beeld. Met centrale coherentie wordt bedoeld de tendens om binnenkomende informatie globaal en in de context te verwerken.