Wat is een blinde vlek in een boek?

Wat is een blinde vlek in een boek?

In één verhaal is het vaak duidelijk dat het hoofdpersonage zijn blinde vlek moet erkennen om een bepaalde crisis te overwinnen. Wil je boek nummer 1 van je reeks laten boeien dan zul je toch je hoofdpersonage iets moeten laten inzien.

Hoe komt het dat je nooit hinder ondervindt van je blinde vlek?

De blinde vlek wordt normaal niet als zodanig ervaren. De hersenen vullen het ontbrekende deel van het beeld aan met de kleuren van de omringende staafjes en kegeltjes zodat de waargenomen structuren niet onderbroken lijken. Instructies: Kijk, met het linkeroog dichtgeknepen, naar het rondje.

Hoeveel blinde vlekken heb je?

De blinde vlek Op de plek waar deze bundel het netvlies verlaat bevinden zich echter geen zenuwcellen. Licht dat hier op het netvlies valt nemen we dus niet waar. Het is onze blinde vlek.

Wat is het onbekende zelf?

Het onbekende gebied, je onbekende zelf is dat deel van jezelf waar je zelf niet bewust van bent, en wat anderen ook niet van je weten. In het onbekende gebied zit een onbekend potentieel aan informatie, die vooralsnog geen onderwerp van communicatie kan zijn.

Waar gebruik je het Johari venster voor?

Het Johari window is een kader om te kijken naar gedrag tussen mensen. Het is ontwikkeld door Joseph Luft en Harry Ingham in 1955, in een periode waarin de belangstelling voor het bestuderen van dagelijks menselijk gedrag groeit en er theorieën over worden ontwikkeld.

Wat als je zwarte vlekken ziet?

Ziet u vlekjes of zwarte stipjes voor uw oog? Dit zijn meestal mouches volantes: onschuldige eiwitvlekjes in het glasvocht. Soms kunt u ook zwarte vlekken voor uw ogen zien als u erg moe bent, te snel overeind komt, last heeft van hoge bloeddruk of van bloedarmoede.

Waaraan dankt de blinde vlek zijn naam?

In dit gebied zijn er geen lichtgevoelige cellen (fotoreceptoren) die het licht dat het oog binnenkomt kunnen waarnemen. Vandaar dat men dit gebied “de blinde vlek” noemt.