Wat is een affectieve toestand?

Wat is een affectieve toestand?

De term affectie wordt populair gebruikt om een gevoel of een soort persoonlijke relatie te benoemen die verder gaat dan goodwill of vriendschap. Door ethische schrijvers wordt de term gebruikt voor toestanden van gevoel, zowel langdurig als periodiek.

Wat is affectieve communicatie?

Toch komt een aantal kenmerken telkens terug en kan, voor de medische context, affectieve communicatie als volgt worden omschreven: affectieve communicatie gaat over het sociaal-emotionele aspect van de relatie tussen arts en patiënt, en is gericht op de ontwikkeling en stabilisatie van een goed contact tussen beiden.

Wat is een affectief persoon?

affectief – Bijvoeglijk naamwoord 1. van de gevoelens uitgaand en/of hiermee verbonden of erop inwerkend ♢ Affectief geladen woorden als moed en liefde. ♢ Onderzoek naar verbanden tussen de affectieve houding en de bepaling van kredietvoorwaarden….

Wat is een affectief doel?

Affectieve leerdoelen betreffen doelen voor de lerende die te maken hebben met gevoelens, houding en interesses (affectie). Ze beschrijven hoe een leerling emotioneel dient te reageren en zijn vermogen tot empathie. Er wordt gevraagd om bewustwording en een ontwikkeling in houding en gevoelens.

Wat is affectief contact?

De betekenis van affectief contact het is de meest directe vorm van communicatie. die veel duidelijk maakt over een persoon en hoe mensen in relatie staan tot hun omgeving, ook wanneer woorden te kort schieten of alles al gezegd is.

affectief – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: af-fec-tief 1. waar het gevoel bij betrokken is ♢ de meeste mensen hebben affectieve relaties 2. met veel positief gevoel ♢ wij hebben een affectieve…

Wat is cognitieve steun?

En wat is cognitieve steun? “Dat is proberen een ander perspectief te bieden, je gesprekspartner anders naar haar leven en emoties te laten kijken. De manier waarop je naar de situatie kijkt verandert, waardoor de emoties die ermee gepaard gaan eveneens veranderen.

Wat betekent apatisch?

Iemand die apathisch is, is minder geinteresseerd in de wereld om hem heen en heeft vaak geen zin om iets te ondernemen. Ook de emoties doen vaak “vlak “aan.