Wat is de snelheid van een voorwerp?

Wat is de snelheid van een voorwerp?

De snelheid geeft weer hoe snel een voorwerp of iets zich verplaatst. Of anders gezegd, welke afstand in een bepaalde tijd wordt afgelegd. De snelheid druk je uit in twee verschillende eenheden. In een eenheid van lengte en in een eenheid van tijd.

Wat is de snelheid van een weg?

De snelheid is de afgelegde weg gedeeld door de tijd. Voorbeelden omrekenen snelheid. Vaak moet je de snelheid omrekenen naar de gevraagde eenheden. Bijvoorbeeld van km per uur naar m per seconde. Ga de volgende voorbeelden één voor één na: snelheid = 16 m/uur = 16 x 100 = 1 600 cm/uur. snelheid = 15000 m/sec = 15000 : 1000 = 15 km/sec

Wat is de gemiddelde snelheid tijdens een autorit?

Als een auto in één uur tijd een afstand van 80 km rijdt, dan is de snelheid 80 kilometer per uur. Omdat de snelheid tijdens de autorit niet constant zal zijn, wordt de gemiddelde snelheid bedoeld. De afgelegde weg hangt van de snelheid en van de tijd af. De snelheid bereken je door de afgelegde weg te delen door de tijd.

Wat is de gemiddelde snelheid vgem?

De gemiddelde snelheid vgem van een object dat over een afstand Δx beweegt gedurende een tijdsinterval Δt is als volgt: v g e m = Δ x Δ t. {\\displaystyle v_ {gem}= {\\frac {\\Delta x} {\\Delta t}}} De (momentane) snelheid (svector) v van een object waarvan de positie op moment t wordt gegeven door een functie x (t) is

Wat zijn de verschillen in snelheid?

Snelheid is veel breder en in dit artikel gaan we daarom verder in op de soorten snelheid die er zijn. Zo is er bijvoorbeeld een verschil in je maximale snelheid, je snelheiduithoudingsvermogen, je snelkracht, je reactiesnelheid, je acceleratiesnelheid, je cyclische snelheid, je a-cyclische snelheid en je actiesnelheid.

Wat is de snelheid per minuut en per uur?

1 km = 1000 m en 1 m = 100 cm. 1 uur = 60 minuten = 3600 seconden Berekenen van de snelheid. Voorbeeld: Een fietser fietst 9 kilometer in 30 minuten. Wat is dan de snelheid per minuut en per uur? De snelheid is 9 : 30 = 0,3 km/min. Lees 0,3 kilometer per minuut. De snelheid is dan 0,3 x 60 = 18 km/uur. Dus 18 kilometer per uur.