Wat is de elektromagnetische kracht?

Wat is de elektromagnetische kracht?

De elektromagnetische kracht is de kracht die elektrische geladen deeltjes “voelen” door elektromagnetische velden. Het is een van de vier fundamentele natuurkrachten, naast zwaartekracht, sterke kernkracht en zwakke kernkracht. De elektromagnetische kracht zorgt ervoor dat elektronen om de kernen van atomen draaien.

Hoe werkt de gravitatiekracht op een voorwerp?

De gravitatiekracht werkt op ieder voorwerp. De gravitatiekracht zorgt er op aarde voor dat een appel valt. Daarnaast blijft de maan in een baan om de aarde draaien door de gravitatiekracht. Onze aarde blijft weer door de gravitatiekracht in een baan om de zon bewegen. Afbeelding 1: de formule van de gravitatiekracht.

Wat is de formule voor de gravitatiekracht op aarde?

Afleiding van formule voor gravitatiekracht naar de zwaartekracht op aarde Omdat op de aarde de zwaartekracht heerst mag je zeggen dat de zwaartekracht gelijk is aan de gravitatiekracht. Dus: F zw = F g Aangezien de zwaartekracht op een massa m 1 werkt die ook rechts van de formule voorkomt mag je deze massa’s tegen elkaar wegstrepen.

Wat is de intensiteit van een elektromagnetische straling?

De intensiteit van een bundel elektromagnetische straling is de fluxdichtheid van de energie. Dit is een vector met als grootte het vermogen per oppervlakte-eenheid. Geïntegreerd over een oppervlak geeft dit het vermogen van de elektromagnetische straling door dat oppervlak.

Wat zijn de drie bekende krachten Volgens het standaardmodel?

De drie volgens het standaardmodel (en een eventuele vierde) bekende krachten zijn : 1 De elektromagnetische kracht met als ijkboson het foton 2 De sterke kernkracht met als ijkbosonen de gluonen 3 De zwakke kernkracht met als ijkbosonen de W- en Z-bosonen 4 De zwaartekracht met als ijkboson het graviton

Wat is een zwaartekracht of gravitatie?

De zwaartekracht of gravitatie is een aantrekkende kracht die twee of meer massa ’s op elkaar uitoefenen. De zwaartekracht is een van de vier natuurkrachten. Deze kracht is op het niveau van atomen zeer klein vergeleken met de andere krachten, maar is de meest alledaagse op macroscopische afstanden: een op elk voorwerp werkende kracht,

Wat is de formule van de gravitatiekracht?

De formule van de gravitatiekracht. r = afstand tussen de zwaartepunten van de voorwerpen. Bij bolvormige voorwerpen zit het zwaartepunt in het midden. In de rekenvoorbeelden in dit artikel zit het zwaartepunt dus in het midden van de voorwerpen.