Wat is de druk in vloeistof?

Wat is de druk in vloeistof?

Net zoals in gassen heerst ook in vloeistof een bepaalde druk. Dit merk je bijvoorbeeld als je bij het zwemmen heel diep duikt. Je voelt de druk op je oren dan toenemen. Vloeistof druk hangt af van de diepte maar ook van het soort vloeistof. In een vloeistof met een grote dichtheid, zoals bijvoorbeeld kwik, neemt de druk veel sneller toe dan in

Hoe is de dichtheid berekenen?

Om de dichtheid te berekenen gebruikt men de formule. ρ = m V. {\\displaystyle \\rho = {\\frac {m} {V}}} Hierin is: ρ = dichtheid (kg • m -3) m = massa (kg) V = volume (m 3) In het SI-systeem wordt de dichtheid uitgedrukt in kg•m -3, vaak echter wordt ook de niet-SI-eenheid g•cm 3 gebruikt.

Wat is de dichtheid van een stof?

De dichtheid geeft aan hoeveel massa (gewicht) van een stof aanwezig is in een bepaald volume De dichtheid wordt algemeen aangeduid met een letter van het Griekse alfabet, de Rho (ρ). Om de dichtheid te berekenen gebruikt men de formule {displaystyle rho = {frac {m} {V}}}

Wat is de dichtheid in het SI-systeem?

ρ = dichtheid (kg • m -3) m = massa (kg) V = volume (m 3) In het SI-systeem wordt de dichtheid uitgedrukt in kg•m -3, vaak echter wordt ook de niet-SI-eenheid g•cm 3 gebruikt.

Hoe werkt een vloeistofthermometer?

4 Hoe werkt een vloeistofthermometer. Een vloeistofthermometer bestaat uit een reservoir en een glazen stijgbuis. De vloeistof in het reservoir en de stijgbuis is gekleurde alcohol of kwik. in het reservoir warmer en stijgt omhoog in de stijgbuis. De bovenkant van de vloeistof wijst de temperatuur aan.

Hoe ontstaat warmte door vloeistoffen?

Door beweging ontstaat warmte door alle moleculen heen en dit geldt voor alle stoffen. In een vaste stof gaan ze sneller trillen (omdat ze geen kant op kunnen) maar in een vloeistof gaan ze sneller kriskras door elkaar heen bewegen. Dit heeft tot gevolg dat vaste stoffen en vloeistoffen uitzetten als er warmte ontstaat.